Sorodne objave

 

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa smo v Sloveniji že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) smo tako uvedli določene (začasne) omejitve prometa in spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi še vedno veljajo in se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja.

Obvestilo

Vse informacije o spremembah odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo in pogoje za vstop v Slovenijo najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki Prehajanje meja .

Pri tem opozarjamo, da morajo tudi tujci, ki vstopijo v Slovenijo, upoštevati pravila, namenjena preprečevanju okužb znotraj države (nošenje mask, omejitve v zvezi z zbiranjem idr.). Več informacij: Omejitve zbiranja .

Do nadaljnjega je še mogoč tranzit brez predložitve dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT (razen, kadar čez ozemlje Slovenije potujete z javnim prevozom, v tem primeru je pogoj PCT obvezen). Podrobnejše informacije glede tranzita in predhodnih dovoljenj za tranzit: Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo - pojasnilo

Načrtujete pot v tujino? Priporočamo, da pred potovanjem preverite vstopne pogoje in ukrepe na mejah. Za dodatno pomoč se obrnite na krajevno pristojno veleposlaništvo države, v katero potujete. Več informacij lahko najdete v preglednici informacij po državah.

Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo smo pripravili tudi aplikacijo Vstop v Slovenijo . Namenjena je potnikom, ki potujejo v našo državo ali vstopajo z namenom tranzita čez ozemlje Slovenije. Uporaba aplikacije ni obvezna.

Slovenija je s 16. avgustom uvedla obrazec za sledenje letalskih in ladijskih potnikov.

 

 Kontakt za informacije v času koronavirusa

Vladni klicni center nudi informacije o novem koronavirusu, o ukrepih za zajezitev širjenja okužb ter odpravljanje posledic epidemije. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro na brezplačno telefonsko številko: 080 1404. Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 7550.


 

Portal Re open EU introPotovanje v države članice Evropske unije

Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

 

Napotitev v karanteno na meji

Karantena na domu je ukrep, s katerim Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ali Policija ustno napotita osebe v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Osebe, ki bodo zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo ob prehodu meje napotene v karanteno, lahko vstopajo v Slovenijo na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Policisti jih o namenu in načinu izvajanja karantene na domu seznanijo z izročitvijo navodil NIJZ za karanteno o domu ter jim izdajo potrdilo o napotitvi v karanteno.

Posameznika, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene. Osebo, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Če imajo policisti pri opravljanju svojih del in nalog v notranjosti države v postopku osebo, za katero ugotovijo, da bi ji morala biti odrejena karantena, pa ji ni bila, to osebo napotijo v karanteno na domu in ji izdajo potrdilo o o napotitvi v karanteno.

Za preklic morebitne neupravičene napotitve v karanteno ali spremembo naslova naj se osebe ali delodajalci obrnejo na policijsko enoto, ki je izvedla postopek napotitve.

Predčasna prekinitev karantene na domu. Od 17. januarja 2022 naprej karantene na domu ni več možno prekiniti. Oseba, ki je bila ob vstopu v Slovenijo napotena v karanteno na domu, mora v karanteni ostati 7 dni in je ne more predčasno prekiniti. Več informacij: Karantena na domu

 

Zavrnitev vstopa v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Prav tako se ne dovoli vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije.

 

Omogočen vstop v Slovenijo v primeru karantene, odrejene v tujini

Državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji, je omogočen vstop v Slovenijo. Policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo je možen v 12 urah po vstopu. Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo. Več informacij o tranzitu

 

Kontrolne točke na mednarodnih letalskih in pomorskih povezavah

Odprte so kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Ljubljana, Maribor in Portorož) in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Koper in Piran). Odpiralni časi so navedeni na seznamu vseh mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.

Za letalski promet znotraj EU in schengenskega območja je prestop meje mogoč tudi izven treh kontrolnih točk, ki so določene za mednarodni letalski promet (Ljubljana - letališče Jožeta Pučnika, Maribor – letališče Edvarda Rusjana in Portorož).

 

Prehajanje meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko

Kontrolne točke na cestnih povezavah na meji z Avstrijo in Italijo so se ukinile 28. aprila 2021, kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko pa 22. maja 2021. Ne glede na čas in kraj prestopa meje pa je pogoj za prestop meje tudi izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21, 177/21, 185/21, 188/21, 4/22 in spremembe odloka 7/2022) ter Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21 in 201/21) .

Priporočamo, da pred potovanjem v Avstrijo, Italijo in Madžarsko preverite tamkajšnje pogoje za vstop in ukrepe na mejah.

 

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Pogoji za vstop osebe v Slovenijo iz Hrvaške so podrobno navedeni na spletni strani Prehajanje meja . Pred vstopom na Hrvaško preverite njihove pogoje za vstop in ukrepe na mejah. Potniki lahko svoje podatke že vnaprej pošljete prek namenske spletne strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia

Mejni prehodi: poleg mednarodnih mejnih prehodov obratujejo tudi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

 

Omogočena nenujna potovanja tudi iz turističnih razlogov

Vstop v Slovenijo je za določene kategorije oseb in pod določenimi pogoji omogočen tudi za nenujna (tudi turistična) potovanja. Slovenija namreč v skladu s Priporočilom Sveta EU 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve, vključno s spremembami in dopolnitvami Priporočila, omogoča vstop v Slovenijo tudi za nenujna potovanja. Več informacij v sporočilu: Novosti pri nenujnih potovanjih (4. 11. 2021)

Nastanitvene kapacitete za namen turizma lahko obratujejo od 26. aprila 2021. Več informacij: Omejitve prodaje blaga in storitev

 

Povezane vsebine

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Na vladnem portalu GOV.SI zbrane informacije o prehajanju meja

Seznam držav v schengenskem območju (Schengen Countries)

Information about the Schengen Area and Schengen Countries

 

Zadnja sprememba: 17. 1. 2022