Sorodne objave

 

Slovenija je 12. marca 2020 zaradi naraščanja števila primerov okužb z novim koronavirusom razglasila epidemijo. Zaradi preprečevanja širjenja okužb so številne države vzpostavile posebne režime prehajanja svojih državnih meja. 15. maja 2020 je bila epidemija preklicana, a ukrepi za preprečevanje širjenja okužb v tem času še vedno veljajo. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko), kjer je bil z vstopom Slovenije v schengensko območje leta 2007 odpravljen nadzor, tako še vedno veljajo določene (začasne) omejitve prometa. Marsikje so spremenjeni tudi pogoji za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Obvestilo

semafor121. avgusta 2020 je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki Hrvaško uvršča na seznam rdečih držav. Odlok s spremembami 12. člena prinaša tudi novosti na področju tranzita čez ozemlje Slovenije. S spremembo tega odloka je določenih tudi nekaj dodatnih izjem pri prehajanju meje, ki veljajo od 28. avgusta 2020. Med dodatnimi spremembami odloka, ki veljajo od 13. septembra 2020, se karantena skrajšuje s 14 na 10 dni, veljavnost negativnega testa pa se podaljšuje s 36 na 48 ur.

Vse informacije o spremembah glede odloka ter posodobljeni zeleni, rumeni in rdeči seznam držav najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki Prehajanje meja

Informacije glede tranzita in predhodnih dovoljenj za tranzit: Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo - pojasnilo

 

 

banner fotoKontakt za nasvet policije v času koronavirusa

Vprašanja o ukrepih policije, omejitvi gibanja idr.: 01 514 70 01

OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje. Na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pa je od 17. julija 2020 vzpostavljen avtomatski odzivnik s sporočilom, ki vas bo napotilo na spletne strani z informacijami o prehajanju državne meje. Če na spletnih straneh odgovorov in pojasnil ne boste našli, pokličite na telefonsko številko +386 (0) 1 51 70 01 v urah, ki so navedene v odzivu. Prosimo, da na prejeto obvestilo ne odgovarjate.

 

Portal Re open EU introPotovanje v države članice Evropske unije

Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

 

Vročanje odločb o karanteni

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Posamezniku, ki v Sloveniji nima urejenega stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo nastanjen. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Izdaja in vročanje odločb v notranjosti države. Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.

Potnikom, ki jim ni odrejena karantena, policisti na meji vročijo navodilo NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 .

 

Zavrnitev vstopa v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Prav tako se ne dovoli vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije.

 

Omogočen vstop v Slovenijo v primeru karantene, odrejene v tujini

Državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji, je omogočen vstop v Slovenijo. Policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo je možen v 12 urah po vstopu, oz. v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena.

Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo. Več informacij

 

Prestopanje meje na kontrolnih točkah

Izvajanje kontrole se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki. Upravičenci do prestopa meje na posameznih kontrolnih točkah, ki so navedene v nadaljevanju, morajo upoštevati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/20, 115/20, 120/20 in 121/20-popr. - neuradno prečiščeno besedilo)

 

Kontrolne točke na mednarodnih letalskih in pomorskih povezavah

Od 15. maja 2020 so ponovno odprte kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Ljubljana, Maribor in Portorož) in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Koper in Piran). Odpiralni časi so navedeni na seznamu vseh mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.

 

Kontrolne točke na meji z Avstrijo

Avstrija je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene).

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Karavanke – Karawankentunnel 24/7 vsi
Ljubelj – Loibltunnel 24/7 vsi
Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn) 24/7 vsi
Šentilj (železnica)Spielfeld (Eisenbahn)

24/7 po voznem redu oprtnih vlakov in dvakrat na dan po voznem redu potniških vlakov

Poleg tovornega prometa tudi mednarodni promet potniških vlakov iz Avstrije (Dunaja) v Slovenijo (Ljubljano), dvakrat dnevno, od tega enkrat direktni vlak, enkrat s prestopom v Mariboru.
 
Mejo z Avstrijo lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Avstrije. To pomeni, da lahko slovenski in avstrijski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko mejo prestopajo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.
 

Kontrolne točke na meji z Madžarsko

Madžarska je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene).

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Dolga vas – Redics 24/7 vsi
Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) 24/7 vsi
Pince (regionalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út) 24/7 državljani Slovenije in Madžarske
Hodoš – Bajasenjye 24/7 državljani Slovenije in Madžarske
Verica-Čepinci – Ketvolgy od 6. do 18. ure  državljani Slovenije in Madžarske

 

Kontrolne točke na meji z Italijo

Italija je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene).

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Vrtojba ‒ St. Andrea 24/7 vsi
Fernetiči ‒ Fernetti 24/7 vsi
Škofije ‒ Rabuese 24/7 vsi
Krvavi potok ‒ Pesse od 5. do 23. ure vsi

Mejo z Italijo lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Italije. To pomeni, da lahko slovenski in italijanski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko mejo prestopajo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.

 

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Hrvaška je trenutno na rdečem seznamu držav (obvezna karantena po prihodu iz te države).

Zaradi izjemne čezmejne povezanosti prebivalstva pa velja za prehajanje meje s Hrvaško širši nabor izjem, in sicer vse izjeme v prvem odstavku 10. člena odloka, razen 17. točke (turistični obisk), in tri izjeme* v drugem odstavku 11. člena odloka (npr. lastniki nepremičnin, plovil, pavšalov v avtokampih in osebe z načrtovanimi zdravstvenimi pregledi, tudi nenujnimi).

*Državljan Slovenije in tujec s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila oziroma ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v eni od sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska), iz katere vstopa v Slovenijo skupaj z ožjimi družinskimi člani, kar mora dokazati z ustreznimi dokazili, lahko vstopa v Slovenijo brez odrejene karantene tudi, če je katera od sosednjih držav na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (rdeči seznam), v Slovenijo pa se mora vrniti v 48 urah po izstopu iz države (pri čemer svetujemo, da policistu na mejnem prehodu ob vrnitvi pokaže ustrezna dokazila, da tega časa ni prekoračil).

Prav tako lahko mejo iz sosednje države na rdečem seznamu brez odreditve karantene prestopi oseba z dokazilom o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji državi, če se vrača čez mejo v istem dnevu ali pa neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu, če je tak pregled ali poseg trajal več kot en dan.

Pred vstopom na Hrvaško lahko potniki svoje podatke že vnaprej pošljejo prek namenske spletne strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia.

Od 15. junija 2020 znova obratujejo tudi vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

 

Omejitev nenujnih potovanj pri državljanih tretjih držav ob vstopu v državo na zunanji schengenski meji

Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, od 31. marca 2020 na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji - poleg ostalih pogojev za vstop - preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno.

Kot nujno potovanje se šteje vstop državljanov tretjih držav, ki vstopajo z namenom izvajanja nujno potrebnih dejavnosti, kot so poklicno izvajanje zdravstvene nege, raziskovanj na področju zdravstva in poklicno oskrba starejših; prekomejno izvajanje dejavnosti; sezonska dela v kmetijstvu; zaposleni v transportu; diplomati, osebje mednarodnih organizacij, vojaško osebje in humanitarni delavci ter osebje civilne zaščite v njihovi funkciji; potniki v tranzitu (vključno s tistimi, ki so repatriirani preko konzularne pomoči); potniki z nujnimi družinskimi razlogi. Več informacij v sporočilu: Zaradi začasne omejitve nenujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih

 

Povezane vsebine

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Schengenska ureditev v Sloveniji

Na vladnem portalu gov.si zbrane informacije o prehajanju meja

 

Zadnja sprememba: 18. 9. 2020