Sorodne objave

 

Spričo ponovnega hitrega širjenja nalezljive bolezni covid-19 med populacijo je vlada 19. oktobra 2020 vnovič razglasila epidemijo na celotnem območju Slovenije, potem ko smo zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) smo tako uvedli določene (začasne) omejitve prometa in spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi še vedno veljajo in se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja.

Obvestilo

semafor1 Z 28. septembrom 2020 je začel veljati nov odlok, s katerim negativni test ob vstopu v Slovenijo zadošča, da karantena ni odrejena. Z 29. septembrom 2020 so se spremenili seznami držav, rumenega je nadomestil oranžni seznam. S spremembo odloka, ki je začela veljati 1. oktobra 2020, veljajo negativni testi iz tretjih držav, izjema brez testa in karantene velja tudi za stike z ožjimi družinskimi člani; za mlajše od 14 let pa negativni test ni več potreben. 12. oktobra so se ponovno spremenili epidemiološki seznami držav.

Vse informacije o spremembah glede odloka ter posodobljeni zeleni, oranžni in rdeči seznam držav najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki Prehajanje meja

Informacije glede tranzita in predhodnih dovoljenj za tranzit: Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo - pojasnilo

 

 

banner fotoKontakt za nasvet policije v času koronavirusa

Vprašanja o ukrepih policije, omejitvi gibanja idr.: 01 514 70 01

OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje. Na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pa je od 17. julija 2020 vzpostavljen avtomatski odzivnik s sporočilom, ki vas bo napotilo na spletne strani z aktualnimi informacijami. Če na spletnih straneh odgovorov in pojasnil ne boste našli, pokličite na telefonsko številko +386 (0) 1 51 70 01 v urah, ki so navedene v odzivu. Prosimo, da na prejeto obvestilo ne odgovarjate.

 

Portal Re open EU introPotovanje v države članice Evropske unije

Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

 

Vročanje odločb o karanteni

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Posamezniku, ki v Sloveniji nima urejenega stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo nastanjen. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Izdaja in vročanje odločb v notranjosti države. Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.

Potnikom, ki jim ni odrejena karantena, policisti na meji vročijo navodilo NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 .

 

Zavrnitev vstopa v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Prav tako se ne dovoli vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije.

 

Omogočen vstop v Slovenijo v primeru karantene, odrejene v tujini

Državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji, je omogočen vstop v Slovenijo. Policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo je možen v 12 urah po vstopu, oz. v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena.

Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo

Več informacij

 

Prestopanje meje na kontrolnih točkah

Izvajanje kontrole se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki. Upravičenci do prestopa meje na posameznih kontrolnih točkah, ki so navedene v nadaljevanju, morajo upoštevati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 130/20) , Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 132/20) in Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Ur. l. št. 141/20, 10. 10. 2020) .


 

Kontrolne točke na mednarodnih letalskih in pomorskih povezavah

Od 15. maja 2020 so ponovno odprte kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Ljubljana, Maribor in Portorož) in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Koper in Piran). Odpiralni časi so navedeni na seznamu vseh mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.

 

Kontrolne točke na meji z Avstrijo

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Karavanke – Karawankentunnel 24/7 vsi
Ljubelj – Loibltunnel 24/7 vsi
Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn) 24/7 vsi
Šentilj (železnica)Spielfeld (Eisenbahn)

24/7 po voznem redu oprtnih vlakov in dvakrat na dan po voznem redu potniških vlakov

Poleg tovornega prometa tudi mednarodni promet potniških vlakov iz Avstrije (Dunaja) v Slovenijo (Ljubljano), dvakrat dnevno, od tega enkrat direktni vlak, enkrat s prestopom v Mariboru.
 
Mejo z Avstrijo lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Avstrije. To pomeni, da lahko slovenski in avstrijski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko mejo prestopajo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.
 
 

Kontrolne točke na meji z Madžarsko

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Dolga vas – Redics 24/7 vsi
Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) 24/7 vsi
Pince (regionalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út) 24/7 državljani Slovenije in Madžarske
Hodoš – Bajasenjye 24/7 državljani Slovenije in Madžarske
Verica-Čepinci – Ketvolgy od 6. do 18. ure  državljani Slovenije in Madžarske

 

Kontrolne točke na meji z Italijo

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Vrtojba ‒ St. Andrea 24/7 vsi
Fernetiči ‒ Fernetti 24/7 vsi
Škofije ‒ Rabuese 24/7 vsi
Krvavi potok ‒ Pesse od 5. do 23. ure vsi

Mejo z Italijo lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Italije. To pomeni, da lahko slovenski in italijanski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko mejo prestopajo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.

 

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Hrvaška je trenutno na oranžnem seznamu, razen naslednjih administrativnih enot (od 12. oktobra  2020), ki so na rdečem seznamu: Brodsko-posavska, Dubrovniško-neretvanska, Liško-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Virovitiško-podravska.

Osebe, ki prihajajo iz oranžnih administrativnih enot ali v njih prebivajo, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Osebi, ki vstopa v Slovenijo in ima prebivališče v naštetih rdečih administrativnih enotah Hrvaške ali prihaja iz njih, pa se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena* za deset dni.

* Izjema (vstop brez karantene, z negativnim testom): karantena ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano . Priznavajo se torej tudi testi, ki so bili opravljeni pri navedenih institucijah v tretjih državah.

* Izjeme (vstop brez karantene in brez negativnega testa): dodatno je določenih še 15 izjem za vstop iz rdečih administrativnih enot brez karantene in tudi brez negativnega testa.

Pred vstopom na Hrvaško lahko potniki svoje podatke že vnaprej pošljejo prek namenske spletne strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia

Mejni prehodi: od 15. junija 2020 znova obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

 

Omejitev nenujnih potovanj pri državljanih tretjih držav ob vstopu v državo na zunanji schengenski meji

Za vstop v Republiko Slovenijo (v EU in območje schengna), se upošteva seznam držav, kot ga je določila Vlada RS . Brez omejitev je le vstop iz držav na zelenem seznamu, ki so objavljene tudi na spletni strani NIJZ .

Potniki iz tretjih držav, ki so na rdečem ali oranžnem seznamu, morajo še vedno izkazovati nujnost potovanja, pri tem se upošteva dokazovanje upravičenosti do uporabe izjem iz 10. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS 130/20). Če oseba poseduje negativen test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki je bil opravljen v državi Evropske unije ali schengenski državi, ali pri eni od organizacij, ki jih priznavata Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo , mora izpolnjevati zgolj pogoje vstopa po 6. členu Zakonika o schengenskih mejah.

 

Povezane vsebine

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Schengenska ureditev v Sloveniji

Na vladnem portalu gov.si zbrane informacije o prehajanju meja

 

Zadnja sprememba: 20. 10. 2020