Slovenija je 12. marca 2020 zaradi naraščanja števila primerov okužb z novim koronavirusom razglasila epidemijo. Zaradi preprečevanja širjenja okužb so številne države vzpostavile posebne režime prehajanja svojih državnih meja. 15. maja 2020 je bila epidemija preklicana, a ukrepi za preprečevanje širjenja okužb v tem času še vedno veljajo.

Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko), kjer je bil z vstopom Slovenije v schengensko območje leta 2007 odpravljen nadzor, tako še vedno veljajo določene (začasne) omejitve prometa. Marsikje so spremenjeni tudi pogoji za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja državne meje

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 12 urah po vstopu - pojasnilo

 

banner fotoKontakt za nasvet policije v času koronavirusa

Vprašanja o ukrepih policije, omejitvi gibanja idr.:
01 514 70 01, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje.

 

Portal Re open EU introPotovanje v države članice Evropske unije

Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

 

Od 4. julija 2020 strožji pogoji glede prehajanja meje

Novi odlok o ukrepih na državni meji za preprečevanje covida-19, ki je začel veljati 8. junija 2020, ter kasnejše spremembe in dopolnitve odloka smo podrobneje predstavili v sporočilih za javnost: Od danes veljajo nova pravila za prehajanje slovenske meje (8. 6. 2020), Od 15. junija veljajo nova pravila za prehajanje slovenske meje (15. 6. 2020), Od 19. junija nekaj novosti pri prehajanju meje (18. 6. 2020), Spremenjena pravila za prehajanje meje od 25. junija (24. 6. 2020) in Od 4. julija strožji ukrepi glede prehajanja meje (3. 7. 2020).

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja državne meje

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 12 urah po vstopu - pojasnilo

 SEMAFOR seznami drzav karantena 04072020

Prihod iz države na rdečem seznamu

14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam), in vsem osebam (ne glede na državljanstvo ali državo bivanja), ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav. *

* Izjemoma lahko brez omejitev in karantene iz teh držav (ne glede na državljanstvo in bivališče) vstopijo le, če sodijo med šest izjem v 10. členu odloka (2., 3., 4., 5., 6. in 7. točka). Dodatno je za izjemi v točkah 2 in 7 zahtevan tudi negativni test na prisotnost COVID-19, ki ne sme biti starejši od 36 ur in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prihod iz države na rumenem seznamu

Če država ni niti na t. i. zelenem seznamu varnih držav niti na t. i. rdečem seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo, se šteje, da je na rumenem seznamu.

Državljan Slovenije in tujec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji lahko v Slovenijo iz države na rumenem seznamu (če gre za državo članico Evropske unije ali schengenskega območja) vstopi brez karantene, če predloži dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, kjer je bival, ali originalni račun za plačilo nastanitve v tej državi ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila.

Za druge osebe je ob vstopu iz držav na rumenem seznamu obvezna 14-dnevna karantena.*

* Izjemoma se karantena osebi ne odredi, če sodi med katero koli izmed 16 izjem v 10. členu odloka. Dodatno morajo osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1.a, 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točke tega člena, ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prihod iz države na zelenem seznamu

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v epidemiološko varni državi (t. i. zeleni seznam) in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

 

Vročanje odločb o karanteni na meji

Policija osebi ob vstopu v Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Sloveniji) in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje, ki na mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod za mednarodni zračni promet pa je Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop.

Potnikom, ki jim ni odrejena karantena, policisti na meji vročijo navodilo NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 .

 

Zavrnitev vstopa v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Prav tako se ne dovoli vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo je možen v 12 urah po vstopu. Več informacij

 

Prestopanje meje na kontrolnih točkah

Izvajanje kontrole se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki. Upravičenci do prestopa meje na posameznih kontrolnih točkah, ki so navedene v nadaljevanju, morajo upoštevati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20, 86/20, 88/20, 90/20 in 93/20 - neuradno prečiščeno besedilo)

 

Kontrolne točke na mednarodnih letalskih in pomorskih povezavah

Od 15. maja 2020 so ponovno odprte kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Ljubljana, Maribor in Portorož) in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Koper in Piran). Odpiralni časi so navedeni na seznamu vseh mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.

 

Kontrolne točke na meji z Avstrijo

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Karavanke – Karawankentunnel 24/7 vsi
Ljubelj – Loibltunnel 24/7 vsi
Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn) 24/7 vsi
Šentilj (železnica)Spielfeld (Eisenbahn)

24/7 po voznem redu oprtnih vlakov in dvakrat na dan po voznem redu potniških vlakov

Poleg tovornega prometa tudi mednarodni promet potniških vlakov iz Avstrije (Dunaja) v Slovenijo (Ljubljano), dvakrat dnevno, od tega enkrat direktni vlak, enkrat s prestopom v Mariboru.
 
Mejo z Avstrijo lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Avstrije. To pomeni, da lahko slovenski in avstrijski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko v Slovenijo vstopijo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.
 

Kontrolne točke na meji z Madžarsko

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Dolga vas – Redics 24/7 vsi
Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) 24/7 vsi

Mejo z Madžarsko lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Madžarske. To pomeni, da lahko slovenski in madžarski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko v Slovenijo vstopijo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.

 

Kontrolne točke na meji z Italijo

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Vrtojba ‒ St. Andrea 24/7 vsi
Fernetiči ‒ Fernetti 24/7 vsi
Škofije ‒ Rabuese 24/7 vsi
Krvavi potok ‒ Pesse od 5. do 23. ure vsi

Mejo z Italijo lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Italije. To pomeni, da lahko slovenski in italijanski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe pa lahko v Slovenijo vstopijo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.

 

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Od 15. junija 2020 ponovno obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije. Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško, lahko torej uporabljajo tako mejne prehode za mednarodni kot obmejni promet.

Prehajanje meje za dvolastnike in najemnike zemljišč. Na slovensko-hrvaški meji (tj. zunanji schengenski meji) lahko ti upravičenci uporabljajo prehode, ki so urejeni po (še vedno veljavnem) sporazumu med Slovenijo in Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.

 

Omejitev nenujnih potovanj pri državljanih tretjih držav ob vstopu v državo na zunanji schengenski meji

Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, od 31. marca 2020 na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji - poleg ostalih pogojev za vstop - preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno.

Kot nujno potovanje se šteje vstop državljanov tretjih držav, ki vstopajo z namenom izvajanja nujno potrebnih dejavnosti, kot so poklicno izvajanje zdravstvene nege, raziskovanj na področju zdravstva in poklicno oskrba starejših; prekomejno izvajanje dejavnosti; sezonska dela v kmetijstvu; zaposleni v transportu; diplomati, osebje mednarodnih organizacij, vojaško osebje in humanitarni delavci ter osebje civilne zaščite v njihovi funkciji; potniki v tranzitu (vključno s tistimi, ki so repatriirani preko konzularne pomoči); potniki z nujnimi družinskimi razlogi. Več informacij v sporočilu: Zaradi začasne omejitve nenujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih

 

Povezane vsebine

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Schengenska ureditev v Sloveniji

Zaradi začasne omejitve nenujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20, 86/20, 88/20, 90/20 in 93/20 - neuradno prečiščeno besedilo)

Seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev

 

Zadnja sprememba: 7. 7. 2020