Spričo ponovnega hitrega širjenja nalezljive bolezni covid-19 med populacijo je vlada 19. oktobra 2020 vnovič razglasila epidemijo na celotnem območju Slovenije, potem ko smo zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) smo tako uvedli določene (začasne) omejitve prometa in spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi še vedno veljajo in se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja.

Obvestilo

semafor1 26. oktobra 2020 je začel veljati nov odlok o prehajanju meja, spremenili so se tudi epidemiološki seznami držav. Nove spremembe odloka in seznamov držav so začele veljati 8., 16. in 23. novembra 2020.

Vse informacije o spremembah odloka, posodobljeni zeleni, oranžni in rdeči seznam držav in pogoje za vstop v Slovenijo najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki Prehajanje meja .

Pri tem opozarjamo, da morajo tudi tujci, ki vstopijo v Slovenijo, upoštevati pravila, ki zaradi preprečevanja okužb znotraj države začasno omejujejo gibanje in zbiranje ljudi (omejitev prehajanja med občinami, razen za določene izjeme, ki jih je treba ustrezno dokazati; omejitev gibanja med 21. in 6. uro, nošenje mask idr.). Več informacij: Omejitve zbiranja in gibanja .

Informacije glede tranzita in predhodnih dovoljenj za tranzit: Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo - pojasnilo

 

 

banner fotoKontakt za informacije v času koronavirusa

Vladni klicni center lahko od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 1404. Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 7550.

Za nasvet policije in vprašanja o ukrepih policistov pa lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pokličete na: 01 514 70 01

OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje. Na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pa je vzpostavljen avtomatski odzivnik s sporočilom, ki vas bo napotilo na spletne strani z aktualnimi informacijami. Če na spletnih straneh odgovorov in pojasnil ne boste našli, pokličite na telefonsko številko +386 1 514 70 01 v urah, ki so navedene v odzivu. Prosimo, da na prejeto obvestilo ne odgovarjate.

 

Portal Re open EU introPotovanje v države članice Evropske unije

Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

 

Napotitev v karanteno na meji

Karantena na domu je ukrep, s katerim Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ali Policija ustno napotita osebe v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Osebe, ki bodo zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo ob prehodu meje napotene v karanteno, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Policisti jih o namenu in načinu izvajanja karantene na domu seznanijo z izročitvijo Navodila NIJZ za karanteno o domu ter jim izdajo potrdilo o napotitvi v karanteno.

Posameznika, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene. Osebo, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Če imajo policisti pri opravljanju svojih del in nalog v notranjosti države v postopku osebo, za katero ugotovijo, da bi ji morala biti odrejena karantena, pa ji ni bila, to osebo napotijo v karanteno na domu in ji izdajo potrdilo o o napotitvi v karanteno.

Več informacij o napotovanju v karanteno na spletni strani NIJZ: Nova ureditev karanten na domu

Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa za prisotnost SARS-CoV-2. Oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, lahko peti dan po napotitvi v karanteno na domu opravi testiranje. Če je izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2 negativen, lahko karanteno prekine. Osebi ni treba o tem nikogar posebej obveščati, mora pa imeti v primeru morebitne kontrole (s strani Policije, ZIRS ali NIJZ) pri sebi kot dokazilo tako že omenjeno potrdilo (iz katerega je razviden datum napotitve v karanteno) kot tudi obvestilo o negativnem izvidu testa za prisotnost SARS-CoV-2 (iz katerega morata biti razvidna datum opravljanja testa in rezultat).

 

Zavrnitev vstopa v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Prav tako se ne dovoli vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije.

 

Omogočen vstop v Slovenijo v primeru karantene, odrejene v tujini

Državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji, je omogočen vstop v Slovenijo. Policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo je možen v 12 urah po vstopu, oz. v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena.

Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo. Več informacij

 

Prestopanje meje na kontrolnih točkah

Izvajanje kontrole se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki. Upravičenci do prestopa meje na posameznih kontrolnih točkah, ki so navedene v nadaljevanju, morajo upoštevati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 153/20, 159/20, 163/20 in 169/20) in Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20, 23. 10. 2020)

 

Kontrolne točke na mednarodnih letalskih in pomorskih povezavah

Od 15. maja 2020 so ponovno odprte kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Ljubljana, Maribor in Portorož) in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Koper in Piran). Odpiralni časi so navedeni na seznamu vseh mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.

 

Kontrolne točke na meji z Avstrijo

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Karavanke – Karawankentunnel 24/7 vsi
Ljubelj – Loibltunnel 24/7 vsi
Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn) 24/7 vsi
Šentilj (železnica)Spielfeld (Eisenbahn)

24/7 po voznem redu oprtnih vlakov in dvakrat na dan po voznem redu potniških vlakov

Poleg tovornega prometa tudi mednarodni promet potniških vlakov iz Avstrije (Dunaja) v Slovenijo (Ljubljano), dvakrat dnevno, od tega enkrat direktni vlak, enkrat s prestopom v Mariboru.
 
Državljani Slovenije in Avstrije lahko državno mejo z Avstrijo na cestnih povezavah prestopijo tudi izven navedenih kontrolnih točk. To pomeni, da lahko mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Prav tako lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Avstrijo prestopajo državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Avstriji, ki mejijo na Slovenijo. Vse ostale osebe pa lahko mejo prestopajo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.
 
 

Kontrolne točke na meji z Madžarsko

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Dolga vas – Redics 24/7 vsi
Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) 24/7 vsi

Državljani Slovenije in Madžarske lahko državno mejo prestopajo tudi na kontrolnih točkah Pince (regionalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út), Verica-Čepinci – Ketvolgy in Hodoš – Bajasenjye. Prestop državne meje izven navedenih kontrolnih točk je dovoljen tudi državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah Madžarske, ki mejijo na Slovenijo.

 

Kontrolne točke na meji z Italijo

Kontrolna točka Obratovalni čas Upravičenci
Vrtojba ‒ St. Andrea 24/7 vsi
Fernetiči ‒ Fernetti 24/7 vsi
Škofije ‒ Rabuese 24/7 vsi
Krvavi potok ‒ Pesse od 5. do 23. ure vsi

Državljani Slovenije in Italije lahko državno mejo z Italijo na cestnih povezavah prestopijo tudi izven navedenih kontrolnih točk. To pomeni, da lahko mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Prav tako lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Italijo prestopajo državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Italiji, ki mejijo na Slovenijo. Vse ostale osebe pa lahko mejo prestopajo samo na zgoraj navedenih kontrolnih točkah.

 

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Na rdečem seznamu je celotna Hrvaška (velja od 23. novembra 2020).

Oseba, ki prihaja s Hrvaške, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni.*

* Izjema (vstop brez karantene, z negativnim testom): karantena ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano . Priznavajo se torej tudi testi, ki so bili opravljeni pri navedenih institucijah v tretjih državah.

* Izjeme (vstop brez karantene in brez negativnega testa): dodatno so določene še izjeme za vstop iz rdečih administrativnih enot brez karantene in tudi brez negativnega testa.

Pred vstopom na Hrvaško lahko potniki svoje podatke že vnaprej pošljejo prek namenske spletne strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia

Mejni prehodi: od 15. junija 2020 znova obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

 

Omejitev nenujnih potovanj pri državljanih tretjih držav ob vstopu v državo na zunanji schengenski meji

Za vstop v Republiko Slovenijo (v EU in območje schengna), se upošteva seznam držav, kot ga je določila Vlada RS . Brez omejitev je le vstop iz držav na zelenem seznamu, ki so objavljene tudi na spletni strani NIJZ .

Potniki iz tretjih držav, ki so na rdečem ali oranžnem seznamu, morajo še vedno izkazovati nujnost potovanja, pri tem se upošteva dokazovanje upravičenosti do uporabe izjem iz 10. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS 130/20). Če oseba poseduje negativen test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki je bil opravljen v državi Evropske unije ali schengenski državi, ali pri eni od organizacij, ki jih priznavata Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo , mora izpolnjevati zgolj pogoje vstopa po 6. členu Zakonika o schengenskih mejah.

 

Povezane vsebine

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Na vladnem portalu GOV.SI zbrane informacije o prehajanju meja

 

Zadnja sprememba: 23. 11. 2020