Spričo ponovnega hitrega širjenja nalezljive bolezni covid-19 med populacijo je vlada 19. oktobra 2020 vnovič razglasila epidemijo na celotnem območju Slovenije, potem ko smo zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) smo tako uvedli določene (začasne) omejitve prometa in spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi še vedno veljajo in se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja.

Obvestilo

26. februarja 2021 so začele veljati spremembe odloka o prehajanju meja. Vse informacije o spremembah, posodobljeni rdeči seznam držav in pogoje za vstop v Slovenijo najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki Prehajanje meja .

Pri tem opozarjamo, da morajo tudi tujci, ki vstopijo v Slovenijo, upoštevati pravila, ki zaradi preprečevanja okužb znotraj države začasno omejujejo gibanje in zbiranje ljudi (omejitev gibanja med 21. in 6. uro, nošenje mask idr.). Več informacij: Omejitve zbiranja in gibanja .

Informacije glede tranzita in predhodnih dovoljenj za tranzit: Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo - pojasnilo

Načrtujete pot v tujino? Priporočamo, da pred potovanjem preverite vstopne pogoje in ukrepe na mejah. Za dodatno pomoč se obrnite na krajevno pristojno veleposlaništvo države, v katero potujete. Več informacij lahko najdete v preglednici informacij po državah.

Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo smo pripravili tudi aplikacijo Vstop v Slovenijo . Namenjena je potnikom, ki potujejo v našo državo ali vstopajo z namenom tranzita čez ozemlje Slovenije. Uporaba aplikacije ni obvezna.

 

banner fotoKontakt za informacije v času koronavirusa

Vladni klicni center lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 1404. Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 7550.

Za nasvet policije in vprašanja o ukrepih policistov pa lahko pokličete na: 01 514 70 01

OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje. Na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pa je vzpostavljen avtomatski odzivnik s sporočilom, ki vas bo napotilo na spletne strani z aktualnimi informacijami. Če na spletnih straneh odgovorov in pojasnil ne boste našli, pokličite na telefonsko številko +386 1 514 70 01 v urah, ki so navedene v odzivu. Prosimo, da na prejeto obvestilo ne odgovarjate.

 

Portal Re open EU introPotovanje v države članice Evropske unije

Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

 

Napotitev v karanteno na meji

Karantena na domu je ukrep, s katerim Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ali Policija ustno napotita osebe v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Osebe, ki bodo zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo ob prehodu meje napotene v karanteno, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Policisti jih o namenu in načinu izvajanja karantene na domu seznanijo z izročitvijo Navodila NIJZ za karanteno o domu ter jim izdajo potrdilo o napotitvi v karanteno.

Posameznika, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene. Osebo, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Če imajo policisti pri opravljanju svojih del in nalog v notranjosti države v postopku osebo, za katero ugotovijo, da bi ji morala biti odrejena karantena, pa ji ni bila, to osebo napotijo v karanteno na domu in ji izdajo potrdilo o o napotitvi v karanteno.

Več informacij o napotovanju v karanteno na spletni strani NIJZ: Nova ureditev karanten na domu

Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa PCR ali HAG

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene kadar koli opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAG (hitri antigenski test) in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Osebi o tem ni treba obveščati nikogar, mora pa imeti v primeru morebitne kontrole (Policije, ZIRS ali NIJZ) pri sebi kot dokazilo tako potrdilo (iz katerega je razviden datum napotitve v karanteno) kot tudi obvestilo o negativnem izvidu testa za prisotnost SARS-CoV-2 (iz katerega morata biti razvidna datum opravljanja testa in rezultat, SMS sporočilo pa mora biti poslano s številke 051 285 886; več o tem: Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19 ).
 

Zavrnitev vstopa v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Prav tako se ne dovoli vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije.

 

Omogočen vstop v Slovenijo v primeru karantene, odrejene v tujini

Državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji, je omogočen vstop v Slovenijo. Policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo je možen v 6 urah po vstopu. Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo. Več informacij

 

Kontrolne točke na mednarodnih letalskih in pomorskih povezavah

Od 15. maja 2020 so ponovno odprte kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Ljubljana, Maribor in Portorož) in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (Koper in Piran). Odpiralni časi so navedeni na seznamu vseh mejnih prehodov na zunanji schengenski meji.

 

Prehajanje meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko

S 13. februarjem 2021 so bile v odloku črtane kontrolne točke na notranjih schengenskih mejah na cestnih in železniških povezavah.

Iz Avstrije, Italije in Madžarske je mogoče vstopiti v Slovenijo na katerem koli za prehod meje predvidenem mestu. Policija opravlja nadzor pri svojem rednem delu, po potrebi na obstoječih kontrolnih in drugih vstopnih točkah, pa tudi v notranjosti države. Ne glede na lokacijo in način vstopa pa mora vsaka oseba izpolnjevati pogoje za vstop po Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/2021 in 25/2021) in Odloku o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur. list RS, št. 27/2021, 25. 2. 2021) .

Pred potovanjem v Avstrijo, Italijo in Madžarsko obvezno preverite tamkajšnje pogoje za vstop in ukrepe na mejah. Vse tri države so na rdečem seznamu, razen administrativne enote Dolina Aoste v Italiji (velja od 13. februarja 2021).

 

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Na rdečem seznamu je celotna Hrvaška (velja od 26. februarja 2021).

Oseba, ki prihaja s Hrvaške, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni.*

* Izjema (vstop brez karantene, z negativnim testom): oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH , in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom (HAG) v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa.

* Izjeme (vstop brez karantene in brez negativnega testa): za določene izjeme pa je vstop iz rdečih administrativnih enot omogočen brez karantene in tudi brez negativnega testa (PCR ali HAG).

Pred vstopom na Hrvaško lahko potniki svoje podatke že vnaprej pošljejo prek namenske spletne strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia

Mejni prehodi: od 15. junija 2020 znova obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

 

Omejitev nenujnih potovanj pri državljanih tretjih držav ob vstopu v državo na zunanji schengenski meji

Za vstop v Republiko Slovenijo (v EU in območje schengna) se upošteva seznam držav, kot ga je določila Vlada RS, glede tveganja razširitve okužbe z virusom SARS-CoV-2 . Brez omejitev je le vstop iz držav, ki niso na t. i. rdečem seznamu. Potniki iz tretjih držav, ki niso na rdečem seznamu, morajo še vedno izkazovati nujnost potovanja, pri tem se upošteva dokazovanje upravičenosti do uporabe izjem iz Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Če oseba poseduje negativni test, mora izpolnjevati tudi pogoje vstopa po 6. členu Zakonika o schengenskih mejah. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih, ki sta jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po metodi HAG (hitri antigenski test) v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja. Več o tem, kateri testi so prepoznani kot ustrezni, na spletni strani NLZOH .

Tudi oseba, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ter oseba, ki predloži dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, lahko ob izpolnjevanju ostalih vstopnih pogojev (veljaven potovalni dokument in dovoljenje za prebivanje ali vizum, če prihaja iz držav, ki so vizumsko obvezne, oz. še ni prekoračila dovoljen čas bivanja znotraj EU) vstopi v Republiko Slovenijo samo v primeru, da gre za nujne razloge (kamor pa ne spadajo obiski zaradi turizma, družinski obiski idr.).

 

Povezane vsebine

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Na vladnem portalu GOV.SI zbrane informacije o prehajanju meja

Seznam držav v schengenskem območju (Schengen Countries)

 

Zadnja sprememba: 26. 2. 2021