Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 

Z 18. oktobrom 2013 stopijo v veljavo spremembe nekaterih predpisov, ki se nanašajo na metodologijo štetja kratkotrajnega bivanja v državah članicah Evropske unije. S tem se zagotavljajo enotni pogoji štetja kratkotrajnega bivanja v vseh državah članicah. Državljani tretjih držav bodo lahko odslej s pomočjo t. i. schengenskega kalkulatorja preprosteje načrtovali in preračunali svoje kratkotrajno bivanje na območju držav članic EU.

Evropska komisija je na podlagi sprememb nekaterih predpisov razvila t. i. schengenski kalkulator, ki je dostopen na spletu. Najdete ga na spletni strani Evropske komisije pa tudi spletni strani policije, v rubriki Delovna podorčja - Mejne zadeve in tujci - Schengenski kalkulator oz. na spodnji povezavi:

Schengenski kalkulator

Navodila za uporabo schengenskega kalkulatorja  (v angleškem jeziku) 


Kalkulator je namenjen splošni uporabi, na voljo je tako policiji, upravnim organom, organom, pristojnim za izdajo vizumov, kot tudi državljanom tretjih držav za preračunavanje kratkotrajnega bivanja na območju držav članic ali načrtovanje le-tega. Za kratkotrajno bivanje se šteje bivanje, ki ni daljše od 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni. Kratkotrajno bivanje zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180-dnevnem obdobju.

Uporabnik v kalkulator vnese datume vstopnih in izstopnih žigov iz potne listine ter z izračunom ugotovi, koliko časa je bival na območju držav članic oz. koliko časa lahko v teh državah ostane. Vnos podatkov o vstopih in izstopih se vnaša v formatu dd/mm/ll (dan/mesec/leto), pri čemer datumov pred 22. 4. 2013 ni mogoče vnesti zaradi zakonskih omejitev.

Schengenski kalkulator je pripomoček za lažje ugotavljanje dolžine kratkotrajnega bivanja. Končna odločitev o kratkotrajnem bivanju je v pristojnosti pooblaščenih organov.