Notranje meje med državami v schengenskem prostoru lahko z veljavnim dokumentom prestopi vsak, ne glede na državljanstvo, kjerkoli in kadarkoli, brez mejne kontrole. Tudi v Sloveniji smo z vstopom v schengensko območje odpravili nadzor na notranjih kopenskih, morskih in zračnih mejah s članicami Evropske unije

Za vstop in bivanje v drugi državi EU mora imeti slovenski državljan osebno izkaznico ali veljavni potni list.

Slovenija ima notranjo schengensko mejo na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko.

Spremembe zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19!

Slovenija je 12. marca 2020 zaradi naraščanja števila primerov okužb z novim koronavirusom razglasila epidemijo. Zaradi preprečevanja širjenja okužb pa so posebne režime prehajanja svojih državnih meja vzpostavile tudi druge države. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) zato sedaj veljajo določene (začasne) omejitve prometa, marsikje pa so spremenjeni tudi pogoji za vstop tujcev oz. slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Več: Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

 

Meja z Avstrijo

Na severu meji Republika Slovenija z Republiko Avstrijo. Ta meja je določena s Saintgermainsko pogodbo (10. 9. 1919) in z Avstrijsko državno pogodbo (15. 5. 1955). Skupna dolžina kopne in rečne meje z Republiko Avstrijo znaša 318 km.

Meja z Italijo

Republika Slovenija na zahodu meji z Republiko Italijo. Ta meja je določena s Pariško mirovno pogodbo (10. 2. 1947), z Londonskim memorandumom (5. 10. 1954) in z Osimskimi sporazumi (10. 11. 1975). Kopna meja s to državo je dolga 232 km, morska pa 48 km.

Meja z Madžarsko

Na vzhodu meji Republika Slovenija z Republiko Madžarsko. Ta meja je določena s Trianonsko mirovno pogodbo (4. 6. 1920). Kopna in delno tudi rečna meja s to državo meri 102 km.

Povezane vsebine

Schengenska ureditev v Sloveniji

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Slovenija je 12. marca 2020 zaradi naraščanja števila primerov okužb z novim koronavirusom razglasila epidemijo. Zaradi preprečevanja širjenja okužb so številne države vzpostavile posebne režime prehajanja svojih državnih meja.

Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko), kjer je bil z vstopom Slovenije v schengensko območje leta 2007 odpravljen nadzor, zato sedaj veljajo določene (začasne) omejitve prometa, marsikje pa so spremenjeni tudi pogoji za vstop tujcev oz. slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

banner fotoKontakt za nasvet policije v času koronavirusa

Vprašanja o ukrepih policije, omejitvi gibanja idr.:
01 514 70 01,   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

karta ukrepov na MP koronavirusKarta cestnega omrežja s stanjem na mejnih prehodih

Direkcija RS za infrastrukturo vsakodnevno objavlja pregledne karte cestnega omrežja s stanjem na mejnih prehodih ter opisi ukrepov na mejnih prehodih na glavnih in regionalnih cestah po dnevih.

Opozorilo! Slika je simbolična. Zadnje stanje je razvidno iz kart (po dnevih) na spletni strani DRSI: Obveščanje o zaporah in drugih dogodkih na mejnih prehodih v času epidemije

 

Obvezna izolacija oz. karantena - obvestilo na mejnih prehodih za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine

Od 4. aprila 2020 na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah velja nov ukrep, namenjen zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19. Več: Navodilo za potnike  

 • Za osebe, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine in so zdrave, je zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odrejena obvezna karantena.
 • Za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa je po vrnitvi iz tujine odrejena izolacija.

 

Prehajanje državne meje z Avstrijo

V skladu z Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki je začel veljati 25. marca 2020, so na cestnih povezavah na mejnem območju z Avstrijo vzpostavljene kontrolne točke (gre za nekdanje mejne prehode), kjer veljajo enaki pogoji vstopa kot iz Italije. Kontrolne točke so odprte ves čas, razen tam, kjer je to posebej navedeno:

 • Kuzma – Bonisdorf
 • Trate – Mureck (odprt od 5. do 21. ure)
 • Radlje – Radlpaß (odprt od 5. do 21. ure)
 • Gederovci – Sicheldorf 
 • Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)
 • Gornja Radgona – Bad Radkersburg 
 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Vič – Lavamünd (odprt od 5. do 23. ure)
 • Ljubelj – Loibltunnel (odprt od 5. do 21. ure)
 • Holmec (odprt med 5. in 8. uro zjutraj ter med 15. in 18. uro)

Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če je jegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Slovenijo se dovoli državljanu Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteže­no dihanje), se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok se ne uporablja za državljane Slovenije in državljane Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, se ne dovoli. Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki.

Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.

Informacije tudi v sporočilu za javnost: Ponovno odprtje mejnega prehoda Holmec

Prehajanje državne meje z Italijo

Na podlagi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki je začel veljati 19. marca 2020, so bile na meji z Italijo na cestnih povezavah vzpostavljene štiri kontrolne točke, in sicer na mejnih prehodih

 • Vrtojba,
 • Fernetiči,
 • Škofije in
 • Krvavi potok (slednji odprt od 5. do 23. ure).

Naknadno je bil ustanovljen tudi:

 • začasni mejni prehod Robič (ob delavnikih in v soboto od 5. do 18. ure, ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt); tu lahko mejo prestopajo prebivalci Slovenije, ki so dnevni delovni migranti (delajo v Italiji), in osebe, ki izkažejo nujnost prestopa meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih ali kmetijskih čezmejnih dejavnosti. Dnevni delovni migranti morajo pri prehodu meje imeti pri sebi potrdilo delodajalca, ostali upravičenci pa potrdilo lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje.

Cestni tovorni promet iz Italije poteka z omejitvami. Omejitve ne veljajo za tovor, katerega je končna destinacija Slovenija, ali če gre za prevoz poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov in človekoljubne pomoči.

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijo in Slovenijo se ne izvajajo.

Vstop v Slovenijo je dovoljen:

 • posamezniku z dokazilom (v slovenskem, angleškem ali italjanskem jeziku) o negativnem izvidu na COVID-19, ki ni starejše od 3 dni,
 • državljanu Slovenije ali tujcu, ki ima v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivanje,
 • posamezniku, čigar telesna temperatura ne presega 37,5 stopinje C in ne kaže jasnih znakov okužbe dihal.

Odlok se ne uporablja za državljane Slovenije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na območju Italijanske republike ob državni meji in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela. Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita z bolničarji iz ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije ob asistenci policistov.

Podrobnejše informacije v sporočilu Ministrstva za notranje zadeve: Vzpostavljene štiri kontrolne točke na cestnih povezavah z Italijo in v sporočilu policije: Na slovensko-italijanski meji ustanovljen tudi začasni mejni prehod Robič

Prehajanje državne meje z Madžarsko

Madžarska je zaprla vse kopenske meja s sosednjimi državami in letališča za vse tuje državljane.

Vstop na Madžarsko oz. prestopanje meje je mogoče na treh kontrolnih točkah:

 • Dolga vas,
 • Pince (tranzitni koridor se lahko uporablja neprekinjeno) in
 • nekdanji mejni prehod Pince R1/232 (samo za državljane Slovenije in Madžarske).

Na teh točkah Madžarska izvaja kontrolo vseh vozil. Pri vstopu v Slovenijo pa ni posebnega nadzora oziroma omejitev, se pa morajo vozniki izogibati stiku z drugimi in imeti s sabo zaščitna sredstva.

Dodatno je Madžarska 2. aprila odprla mejna prehoda:

 • Čepinci – Verica (odprt od 6. do 19. ure, tranzit potnikov ali tovorni promet ni dovoljen),
 • Hodoš – Bajasenjye (odprt od 6. do 19. ure, tranzit potnikov ali tovorni promet ni dovoljen).

Na obeh prehodih je možen prehod samo za državljane Slovenije in Madžarske, ki so:

 • čezmejni delavci, ki bodo to lahko dokazali z potrdilom delodajalca, in
 • dvolastniki, ki bodo to dokazali z ustreznimi zemljiško-knjižnimi izpiski.

Tudi na kontrolnih točkah Dolga vas, Pince in Pince - avtocesta lahko mejo prestopajo čezmejni delavci in dvolastniki, ob posedovanju zgoraj navedenih dokazil. Za čezmejne delavce in dvolastnike ne veljajo pravila glede karantene oz. samoizolacije po prehodu meje.

Informacije tudi v sporočilu za javnost: Madžarska na meji s Slovenijo odprla dodatna mejna prehoda

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Na podlagi odločitve Slovenije in Hrvaške je 18. marca začasno prenehalo obratovati vseh 25 mejnih prehodov za obmejni promet. Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško, lahko uporabljajo mejne prehode za mednarodni promet.

Vstop na Hrvaško je prepovedan za vse potnike, razen hrvaške državljane, ki delajo v tujini (samoizolacija), in državljane EU in tretjih držav, s prebivanjem v EU, ki se vračajo domov (ob predhodnem soglasju). Ob vstopu v Hrvaško morajo potniki, ki prihajajo iz rizičnih držav, v samoizolacijo za 14 dni (od 21. marca velja to tudi za potnike, ki prihajajo z ozemlja celotne Slovenije). Ta ukrep ne velja za dnevne delovne migrante (razen za tiste z območja Bele Krajine in Dolenjske, ki pa morajo v obvezno izolacijo), zdravstvene delavce, diplomate, policiste in delavce civilne zaščite.

Tranzit tovornih vozil na Hrvaško je omogočen le po koridorjih, ob najavah in s spremstvom. Za tranzit so dovoljeni: mejna prehoda Gruškovje in Obrežje, na Primorskem pa mejni prehod Starod za vozila iz smeri Italije na Hrvaško, vendar konvoji zaenkrat potekajo samo na relaciji Italija-Hrvaška prek mejnega prehoda Obrežje.

Pri vstopu v Slovenijo mejna kontrola poteka normalno, z izjemo tistih oseb, ki jim je Hrvaška odredila samoizolacijo oz. karanteno; od teh se zahteva potrdilo o končani karanteni/samoizolaciji na Hrvaškem oz. potrdilo, da so zdravi. Hrvaški varnostni organi so voznike tovornih vozil izvzeli iz samoizolacije.

Poleg tega pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, od 31. marca 2020 na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji - poleg ostalih pogojev za vstop - preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Več informacij v sporočilu: Zaradi začasne omejitve nenujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih

Informacije tudi v sporočilu za javnost: 18. marca opolnoči bodo začasno prenehali obratovati mejni prehodi za obmejni promet med Slovenijo in Hrvaško

Povezane vsebine

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Schengenska ureditev v Sloveniji

Spletna stran DRSI: Obveščanje o zaporah in drugih dogodkih na mejnih prehodih v času epidemije

Zaradi začasne omejitve nenujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih

 

V zvezi s situacijo na področju migracij objavljamo obširnejšo informacijo o delu slovenske policije na področju mejnih zadev in tujcev. Vsebuje predvsem pojasnila o nalogah in pristojnostih policije, ki se nanašajo na tujce, ki nedovoljeno prestopijo državno mejo. Objavljamo tudi sporočila za javnost in statistične podatke policije ter številne koristne povezave. / English version

naslovnica_schengen5let21. decembra 2007 je Slovenija postala država članica schengenskega območja. Takrat smo odpravili nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami Evropske unije, 30. marca naslednje leto pa se je sprostil še nadzor na zračnih mejah.

Za našo državo je bil to pomemben zgodovinski dogodek, saj smo se tako še tesneje povezali z Evropo. Obenem smo z vstopom v “schengen” prevzeli zelo odgovorno nalogo - v imenu vseh držav članic varovati skupno zunanjo mejo po schengenskih standardih. 

V schengensko območje so trenutno vključene skoraj vse države EU, razen Bolgarije, Cipra, Irske, Romunije in Velike Britanije. Bolgarija in Romunija se na vstop v schengensko območje še pripravljata. Prav tako so se mu pridružile nekatere države, ki niso članice EU: Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. 

Prosto prehajanje notranjih schengenskih meja

Osnovna ideja schengenske ureditve je zagotavljanje pravice do prostega prehajanja notranjih meja. Vsakemu državljanu EU je omogočeno, da brez posebnih formalnosti potuje, dela in živi v katerikoli državi EU. Schengensko območje, t. i. območje brez meja, omogoča svobodno gibanje več kot 400 milijonom državljanov EU ter državljanom mnogih držav, ki niso članice EU - poslovnežem, turistom, študentom, raziskovalcem in ostalim obiskovalcem, ki v EU prebivajo zakonito.

Z veljavnim dokumentom (za slovenske državljane je to osebna izkaznica ali potni list) lahko vsak, ne glede na državljanstvo, kjerkoli in kadarkoli prestopi notranje meje med državami v schengenskem prostoru brez mejne kontrole.

Slovenija ima notranjo schengensko mejo na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Več o tem: Notranja schengenska meja

Temeljitejši nadzor na zunanjih schengenskih mejah

Protiutež ukinitvi kontrole na notranjih mejah je temeljitejši mejni nadzor na zunanjih schengenskih mejah, predvsem zato, da ustavi nezakonito priseljevanje, tihotapljenje drog, trgovino z ljudmi in druge oblike čezmejne kriminalitete. 

Prestop zunanje meje je dovoljen le na mejnih prehodih, v času njihovega obratovanja. Več o tem: Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Izvajanje izravnalnih ukrepov

Poleg skupnih pravil za kontrolo na zunanjih mejah schengenskih držav, ki se izvajajo na mejnih prehodih in na državljane vplivajo neposredno, pa so v boju proti organiziranemu kriminalu in za zagotavljanje varnosti na celotnem schengenskem območju zelo pomembni tudi čezmejno policijsko sodelovanje, usklajevanje zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupna vizumska politika, izmenjava podatkov v centralnem schengenskem informacijskem sistemu idr. Te ukrepe imenujemo tudi izravnalni ukrepi, saj se z njimi “izravna” varnostni primanjkljaj, ki nastane z ukinitvijo kontrole na notranjih mejah. Zato je na območjih ob notranji meji oz. na področjih, kjer varnostna problematika to zahteva, slovenska policija ustanovila policijske postaje za izravnalne ukrepe.

Za vstop in bivanje v drugi državi EU mora imeti slovenski državljan osebno izkaznico ali veljavni potni list. Enako velja za prestop zunanje meje.

Povezane vsebine

Schengenski informacijski sistem (SIS) in uradi SIRENE

O vključevanju v schengenski prostor - Slovenija, schengenska novinka

Slovenija, pet let v schengenskem območju 

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami

 

Dne 13. 5. 2008 je v Bosni in Hercegovini začel veljati nov Zakon o tujcih (Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu), ki opredeljuje potovanje mladoletnih oseb v to državo.

Mejna kontrola je kontrola na mejnem prehodu, pri kateri se ugotavljajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje in ki je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, ki so že prestopile ali nameravajo prestopiti državno mejo.

Otroci za potovanje v tujino potrebujejo veljaven dokument za prestop državne meje (veljavna osebna izkaznica, veljaven potni list ali drug dokument, ki je priznan kot potovalna listina, npr. potna listina za begunce, apatride, potni list za tujce ipd.). Če gre za take potovalne listine, je treba pri pristojnih hrvaških organih predhodno preveriti, ali jih priznavajo kot veljavne dokumente za prehod meje.

Potni list

Pristojni organ za izdajo potnega lista v Republiki Sloveniji je upravna enota. V nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) sme potni list izdati Ministrstvo za notranje zadeve. Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Diplomatski in službeni potni list izda Ministrstvo za zunanje zadeve.