Živimo v času, ko kriminal ne pozna državnih meja. Še zlasti to velja za organizirani kriminal, trgovino z orožjem, ljudmi in prepovedanimi drogami ter pranje denarja. Tudi Slovenija se vse pogosteje sooča s tovrstnimi kaznivimi dejanji, zato ne preseneča, da je boj zoper organizirane združbe, ki se ukvarjajo z mednarodno kriminalno dejavnostjo, med našimi prednostnimi nalogami.

8H3A3123 kriminalistka na kraju vloma

Za učinkovito odkrivanje in preiskovanje kriminalitete ne poskušamo samo držati koraka s storilci kaznivih dejanj, temveč si prizadevamo biti celo korak pred njimi, zato sproti uvajamo sodobne preiskovalne metode in tehnike, ustrezno usposabljamo in opremljamo strokovnjake za preiskovanje vseh oblik kaznivih dejanj, tudi najtežjih, in izboljšujemo kakovost njihovega dokazovanja. Izpopolnjujemo uporabo posebnih metod in tehnik preiskovanja kriminalitete. Poglobljeno spremljamo najrazličnejše pojavne oblike kriminalitete in krepimo preventivno delo na tem področju. S spremljanjem kriminalnih trendov doma in v svetu prispevamo k izboljšanju preiskanosti kaznivih dejanj, ki je že zdaj ena najvišjih v Evropi.

Tudi v tujini veljamo za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja, kar potrjujejo številne uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave. Toda čedalje večji globalizaciji organiziranega kriminala, vedno bolj prefinjenim in kompleksnim oblikam gospodarske in računalniške kriminalitete ter novim in naprednim tehnologijam, ki jih uporabljajo storilci, mora slediti tudi slovenska policija ter z ustrezno tehnološko podporo in v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi še naprej čim bolj omejevati in preprečevati možnosti za izvajanje kriminalnih dejanj.

Več o tem delovnem področju v publikaciji Slovenska policija

Povezane vsebine

Uprava kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

Nacionalni forenzični laboratorij

Kriminaliteta - statistični podatki

Preventivni nasveti

Interpol

Europol

Urad SIRENE