Sorodne objave

 

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa je med prioritetami slovenske policije. Cestni promet je namreč zaradi intenzivnosti in razvoja eden ključnih dejavnikov varnostnih groženj, ki so jim ljudje zaradi protipravnega ravnanja drugih ljudi in okoljskih dejavnikov dnevno neposredno izpostavljeni. Policija letno zabeleži približno 18.000 prometnih nesreč, ki imajo različne posledice, od manjše materialne škode pa do telesnih poškodb, celo smrti udeležencev.

Za izboljšanje prometne varnosti policisti vsakodnevno spremljamo varnostne razmere na slovenskih cestah (avtocestah in hitrih cestah kakor tudi na ostalih državnih in lokalnih cestnih omrežjih), preiskujemo prometne nesreče ter preprečujemo in odkrivamo kazniva dejanja in prekrške, ki ogrožajo varnost cestnega prometa. Prizadevamo si tudi za ustrezno urejanje in upravljanje prometa, učinkovit nadzor hitrosti in vzpostavitev celovitega nadzora na glavnih prometnih povezavah. Obenem se povezujemo z drugimi nosilci odgovornosti za varnost na javnih cestah.

Hiter in neustavljiv razvoj prometa na javnih cestah ter spremembe sodobnih prometnih tokov prinašajo namreč nove izzive in tveganja na tem področju, s katerimi se bo treba soočati v prihodnje. V ta namen uvajamo nove metode in vpeljujemo sodobna tehnična sredstva, s katerimi bi lahko še izboljšali strokovnost policijskih postopkov in opravil ter obenem povečali tudi varnost prometnih policistov.

Čeprav se v zadnjih letih nadaljuje pozitivni trend zmanjševanja števila smrtnih žrtev v prometu, pa so med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami, žal še vedno: neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Ti dejavniki se povezujejo z nekaterimi drugimi, kot so vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in ostalih psihoaktivnih snovi. Nadzor na vseh naštetih področjih je zato ključen za zagotavljanje boljše prometne varnosti.


Povezane vsebine

Sektor prometne policije v Upravi uniformirane policije GPU

Prometna varnost - preventivni nasveti

Statistični podatki s področja prometne varnosti