Zagotavljanje varnosti cestnega prometa je med prioritetami slovenske policije. Razvoj avtomobilistične industrije in infrastrukture je namreč poleg številnih prednosti prinesel tudi veliko nesreč.

IMG 1071

Policija letno zabeleži približno 18.000 prometnih nesreč, ki imajo različne posledice, od manjše materialne škode pa do telesnih poškodb, celo smrti udeležencev. Na njihov nastanek vpliva več dejavnikov, glavni pa so ravnanja udeležencev v cestnem prometu, cestna infrastruktura, motorna vozila in prometno okolje. V slovenski policiji poskušamo s svojimi aktivnostmi vplivati na vse dejavnike in zmanjševati možnost nastanka nesreč.

Stanje varnosti na slovenskih cestah se je v zadnjem desetletju, dveh močno izboljšalo in sledi ciljem, ki izhajajo iz resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa. Del zaslug za ugoden trend lahko pripišemo tudi uspešno izvedenim nalogam prometne policije. Veseli nas, da smo postali verodostojen in zaželen partner tako pri državljanih, ki razumejo naše delo kot skrb za varnost, kot pri drugih državnih institucijah s tega področja, ki si vedno želijo sodelovati s prometno policijo.

Hiter in neustavljiv razvoj prometa ter spremembe sodobnih prometnih tokov pa prinašajo že nove izzive in tveganja na tem področju, s katerimi se bo treba soočati v prihodnje. V ta namen krepimo enote prometne policije, uvajamo nove metode in vpeljujemo sodobna tehnična sredstva, s katerimi bi lahko še povečali učinkovitost policijskih postopkov in s tem izboljšali varnost v cestnem prometu.

Naloge prometnih policistov

Za izboljšanje prometne varnosti policisti vsakodnevno spremljajo varnostne razmere na slovenskih cestah (avtocestah in hitrih cestah kakor tudi na drugih državnih in lokalnih cestnih omrežjih). Preiskujejo prometne nesreče ter preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrške, ki ogrožajo varnost cestnega prometa.

Prizadevajo si za ustrezno urejanje in upravljanje prometa (npr. na križiščih, ob večjih zastojih), učinkovit nadzor hitrosti in vzpostavitev celovitega nadzora na glavnih prometnih povezavah. Zaradi razvoja gospodarstva in povečanja cestnega tovornega prometa je posebej pomemben nadzor prevozov.

Med nalogami prometnih policistov je tudi varovanje kolesarskih, tekaških in drugih prireditev na cesti, posebno skrb pa namenjajo varnosti pešcev, kolesarjev in voznikov enoslednih motornih vozil, ki spadajo med najbolj ogrožene udeležence cestnega prometa. Ob tem se povezujejo z drugimi nosilci odgovornosti za varnost na javnih cestah.

Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč

Čeprav se v zadnjih letih nadaljuje pozitivni trend zmanjševanja števila smrtnih žrtev v prometu, pa so med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami, žal še vedno: neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Ti dejavniki se povezujejo z nekaterimi drugimi, kot so vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in ostalih psihoaktivnih snovi. Nadzor na vseh naštetih področjih je zato ključen za zagotavljanje boljše prometne varnosti.

Več o tem delovnem področju v publikaciji Slovenska policija

Povezane vsebine

Sektor prometne policije v Upravi uniformirane policije GPU

Uprava avtocestne policije

Prometna varnost - preventivni nasveti

Statistični podatki s področja prometne varnosti

01-IMG_8947.jpg 01_17SlovenianPolice.jpg 01_IMG_4084(2).jpg

01_MG_8170.jpg 01_usmerjanje_prometa_IMG_1963.jpg 04_IMG_5425.jpg

04_Slovenian_traffic_police_on_poligon_2018.jpg 10_TourOfSlovenia_Foto_bySPORTIDA_2019.jpg 20210921_094621.jpg

20210921_100117.jpg 20210921_102401.jpg 20210921_103625.jpg

AMZS_FotoPolonaAvanzo.jpg AMZS_FotoPolonaAvanzo1.jpg AMZS_FotoUrosModlic_2019.jpg

Brajic_Hrusica_IMG-30bdccf71f2688262b161c7848b92fc8-V.jpg DSC_0068_fotoAndrazSegs_Avtocestna_policija.jpg FR8B5222.jpg

IMG_0171_policist_otroci.jpg IMG_3186.jpg IMG_6957.JPG

alkotest_IMG_6904.jpg prometna_nesreca_IMG_6077.jpg solska_pot_spremstvo1.jpg