Eno najpomembnejših področij dela slovenske policije je tudi področje javnega reda in miru ter varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi.

Sem sodijo številne policijske naloge: vzdrževanje javnega reda in miru; nadzor nad izvajanjem predpisov o orožju in eksplozivih, javnem zbiranju in združevanju ljudi, prijavljanjem in odjavljanjem bivališča, izvajanjem predpisov o zasebnem varovanju in detektivski dejavnosti.

Gre tudi za naloge zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja, in sicer na letališčih, v pristaniščih in na kopališčih, morju in notranjih vodah, v gorah in na smučiščih ter na železnici.

Poleg tega pa to delovno področje vključuje še naloge policistov v zvezi s samomori, nenadnimi smrtmi, delovnimi nesrečami, utopitvami, iskalnimi akcijami, naravnimi in drugimi nesrečami, požari ter naloge za varstvo okolja in varnost jedrskih objektov.

 

Povezane vsebine