Področje zagotavljanja javnega reda in miru, varovanja življenja ter zagotavljanja osebne varnosti in varnosti premoženja ljudi je zagotovo eno naših najpomembnejših področij dela.

IMG 6102a

Sem spadajo zelo raznolike policijske naloge: vzdrževanje javnega reda in miru; nadzor nad izvajanjem predpisov o orožju in eksplozivih, javnem zbiranju in združevanju ljudi; nadzor nad prijavljanjem in odjavljanjem gostov ter izvajanjem predpisov o zasebnem varovanju in detektivski dejavnosti.

Splošno varnost ljudi in premoženja zagotavljamo tudi na letališčih, v pristaniščih in na kopališčih, morju in notranjih vodah, v gorah in na smučiščih ter na železnici.

V ta delokrog spada pravzaprav vse, kar ni neka policijska specialnost. Splošni policisti imamo tako najpogosteje opravka z vsemi tistimi kršitvami in deviantnimi dejanji iz vsakdanjega življenja, ki jih ljudje najpogosteje prijavljajo in so zanje najbolj moteči: s prekomernim hrupom, vpitjem in razgrajanjem, prepiranjem in pretepanjem, nedostojnim vedenjem, nasiljem, na primer v družinskem okolju, nošenjem nevarnih predmetov, vandalizmom, nepravilno uporabo pirotehnike idr.

Poleg tega na tem delovnem področju opravljamo še naloge v zvezi s samomori, nenadnimi smrtmi, delovnimi nesrečami, utopitvami, iskalnimi akcijami, pogrešanimi osebami, naravnimi in drugimi nesrečami, požari ter naloge za varstvo okolja in varnost jedrskih objektov. Asistenco omogočamo tudi drugim državnim organom in inšpekcijskim službam, zelo pogosto na primer sodelujemo z občinskimi redarstvi, in se povezujemo s kolegi iz tujih policij.

Več o tem delovnem področju v publikaciji Slovenska policija  

Povezane vsebine

Sektor splošne policije v Upravi uniformirane policije GPU

Posebna policijska enota (PPE)

Varovanje javnih shodov in prireditev

Uporaba službenih konj v policiji

Uporaba službenih psov v policiji

Prijava gostov policiji

Prijava javne prireditve ali shoda – dolžnosti organizatorjev

Iskanje pogrešanih oseb

Seznam najdenih stvari

Pomožna policija - odgovori na pogosta vprašanja

Preventivni nasveti - osebna varnost

Preventivni nasveti - varnost na dopustu, v gorah, ob vodi, na snegu ...

 

01_IMG_5519_varovanje_tekme.jpg 02_IMG_20200112_105058_KlaraPodnar.jpg 0_IMG_9562.jpg

20171017_195814_fotoMatjazAdam.jpg 20210702_102759_154.jpg FotoAndražSegs_IMG_0123.jpg

FotoBojanKos_20210701.jpg IMG_0031.jpg IMG_0036.jpg

IMG_2791.jpg IMG_4235.jpg IMG_5675.jpg

IMG_6068a.jpg IMG_6102a.jpg IMG_6483_jrm_varovanje_tekme.jpg

IMG_9977.jpg Kranj_20210702_091635-01.jpg Posebna_policijska_enota_fotoStefanAbraham.jpg

Resevanje_puscava2014-1.jpg Usposabljanje_PPE-jevcev.jpg delo_policije_na_vodah.jpg

helikoptersko_resevanje_v_gorah_3.jpg policist_gore.jpg vaja_zlomljeno_krilo_2018-2.jpg