1.jun.2016

Slovenska policija, vedno za ljudi

 V letu 2016 smo ob dnevu policije z različnimi aktivnostmi in proslavami po vsej državi slovesno obeležili 25. obletnico obstoja in dela Policije v okviru samostojne Republike Slovenije. Četrt stoletja je pomemben mejnik. Vsi, ki delamo v slovenski policiji, smo nanjo ponosni! Posebej pa smo veseli dejstva, da nam ljudje, v službi katerih smo, stojijo ob strani. Vsem prebivalcem Slovenije se zahvaljujemo za izkazano zaupanje! Neprecenljiva je vloga pripadnikov policije - tedaj še milice - v času osamosvojitve, ko so s svojo odločnostjo v tistem prelomnem in negotovem času zaščitili slovenski narod in ubranili odločitev ljudstva za samostojno, demokratično Slovenijo. Izjemno pomembna pa je tudi vloga policije v današnji družbi. Do danes smo namreč prehodili zahtevno pot, dosegli številne uspehe in se razvili v sodobno in po evropskih merilih oblikovano policijsko organizacijo.       Osrednja slovesnost je pod naslovom Slovenska policija, vedno za ljudi potekala 27. junija 2016 v Kongresnem centru Brdo. Poleg generalnega direktorja policije Marjana Fanka in ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar je kot slavnostni govorec nastopil tudi direktor Europola Rob Wainwright. Več >> Ob praznovanju dneva policije smo v preddverju Kongresnega centra Brdo postavili prvo razstavo o zgodovini slovenske policije, ki zajema celotno obdobje policije pri nas, od njenih začetkov na slovenskih tleh leta 1850 pa do danes. Več o razstavi: Utrinki iz zgodovine slovenske policije od leta 1850 do danes - razstava V slovenski policiji smo ob 25. obletnici obstoja in dela v okviru samostojne Republike Slovenije izdali tudi poseben spominski znak. Znak prejmejo vsi zaposleni v Policiji. Več >> "Danes je v Sloveniji 8.151 policistk in policistov, ki so njenim prebivalcem dosegljivi 24 ur na dan in ki svoj poklic opravljajo tudi v najzahtevnejših pogojih. Po vsej državi je dostopnih 111 policijskih postaj in samo v zadnjem letu smo prejeli skoraj pol milijona klicev na telefonsko številko policije 113." Iz prispevka Po milici slovenska policija v službi ljudi že 25 let, objavljenega v vladni publikaciji: Petindvajsetletna zgodba / A 25-year story   {fa-file-pdf-o} Predstavljamo najvidnejša področja policijskega dela in nekatere najpomembnejše mejnike v zadnjih 25 letih, ki so jih zaznamovali. Poleg pregleda organizacijskega in zakonodajnega razvoja so zanimivi tudi vtisi zaposlenih in razmišljanja nekdanjih generalnih direktorjev policije. Več v posebni publikaciji slovenske policije: V 25 letih do sodobne in po evropskih merilih oblikovane policijske organizacije  {fa-file-pdf-o} Policiji kot največji varnostni sili za zagotavljanje pravnega reda države lahko na slovenskih tleh sledimo skozi različna časovna obdobja, znotraj katerih je delovala. Spreminjala so se njena poimenovanja, uniforme, oborožitev, zaprisege njenih pripadnikov, že več kot 160 let pa so ostale nespremenjene njene temeljne naloge: zagotavljati javni red, mir in varnost državljanov. Več o zgodovini slovenske policije: Od orožnika do policista   

Več

13.maj2016

Zgodovina slovenske policije - od orožnika do policista

Policiji kot največji varnostni sili za zagotavljanje pravnega reda države lahko na slovenskih tleh sledimo skozi različna časovna obdobja, znotraj katerih je delovala. Spreminjala so se njena poimenovanja, uniforme, oborožitev, zaprisege njenih pripadnikov, že več kot 160 let – od nastanka naprej – pa so ostale nespremenjene njene temeljne naloge: zagotavljati javni red, mir in varnost državljanov.

Več

1.sep.2008

O slovenski policiji

GENERALNA POLICIJSKA UPRAVAŠtefanova ulica 21501 LJUBLJANASlovenija {fa-phone}01 / 428 40 00{fa-fax}01 / 428 47 33 Elektronski naslov: {fa-envelope-o}gp.policija@policija.si Vprašanja občanov: {fa-envelope-o}PIŠITE NAM Vprašanja novinarjev: {fa-envelope-o}mediji@policija.si Slovenska policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Policija opravlja svoje naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Sedež policije je v Ljubljani. Organizacijsko jo sestavljajo: Generalna policijska uprava Policijske uprave Policijske postaje Zanimivosti: Dan policije - 27. junij Kodeks policijske etike  {fa-file-pdf-o} Položajne oznake Predstavitveni film Policije Knjiga Slovenska policija(16.5 MB)  {fa-file-pdf-o} Knjiga Muzej ONZ(20.2 MB)  {fa-file-pdf-o} Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril Zgodovina slovenske policije - od orožnika do policista Slovenska policija, vedno za ljudi   Z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, je slovenska policija postala organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Postala je moderna in po evropskih merilih oblikovana policijska organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Pridobila je samostojnost, pri čemer ministrstvo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Ministrstvo pa tudi usmerja in nadzira izvajanje nalog policije. Policisti v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije opravljajo naslednje naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti: varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, vzdrževanje javnega reda, nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, nadzor državne meje, naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev, varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, naloge ob naravnih in drugih nesrečah, druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom. Zgoraj naštete naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane enote policije oz. policijske enote, organizirane na ravni generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj. Pri opravljanju svojih nalog policisti sodelujejo s posamezniki in skupnostjo ter izvajajo preventivno dejavnost.    Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom.  

Več

5.maj2008