Seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije, je priloga Kodeksa policijske etike. Več o tem: Kodeks policijske etike