Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Akreditirane metode zagotavljajo tehnično veljavnost rezultata ter nepristranskost in kompetentnost osebja. Natančen obseg akreditirane dejavnosti laboratorija je razviden v prilogi k akreditacijski listini.


Akreditirane metode Nacionalnega forenzičnega laboratorija

Oddelek za daktiloskopijo

 1. Izzivanje sledi papilarnih linij z reagentom DFO
 2. Izzivanje prstnih sledi z ninhidrinom
 3. Izzivanje prstnih sledi s cianoakrilatnimi estri
 4. Primerjava prstnih sledi in prstnih odtisov


Oddelek za preiskave dokumentov NAC/CNAC

 1. Metoda preiskave rokopisa
 2. Metoda preiskave podpisa
 3. Metoda preiskave dokumentov na podlagi naslednjih tehnik in parametrov:
  • nedestruktivne preiskave papirja (preverjanje vizualnih lastnosti papirja v vidni svetlobi in z različnimi svetlobnimi viri – UV-, IR-absorbcija in refleksija, IR-luminiscenca, stranska osvetlitev in presvetlitev), preverjanje zaščitnih elementov varnostnega papirja, potiska in fizičnih lastnosti (raztrganin, prepogibanj ali sledi orodja - rezanja, žlebljenja, perforiranja itd.) ter primerjave navedenih lastnosti;
  • NIR-absorpcija in refleksija pri preiskavah dokumentov (primerjava značilnosti črnil in barv, ugotavljanje dodanih elementov, pregled sledi mehanskega in kemičnega brisanja podatkov ter pregled zaščitnih elementov);
  • preiskava tipkopisov (ugotavljanje, ali je zapis tipkopis, in določanje osnovnih značilnosti pisalnih strojev (mehanski, električni), preverjanje enotnosti zapisa, ugotavljanje individualnih značilnosti tipkopisa in branje vsebine s traku);
  • preiskave križanja linij (križanje tekočih črnil, ki se slabo vpijajo v papir, s črnili, ki se ne vpijajo (na primer kemični svinčnik s tonerjem ali zapisom električnega pisalnega stroja));
  • preiskave latentnih sledi (v stranski svetlobi in z elektrostatskim izzivanjem);
  • preiskave štampiljk in štampiljčnih odtisov (ugotavljanje, ali je odtis odtisnjen s štampiljko, primerjava splošnih in individualnih značilnosti štampiljke);
  • prepoznavanje tehnik tiska (vizualni pregled, mikroskopska preiskava, pregled z različnimi osvetlitvami);
  • izzivanje luminiscence pri preiskavah dokumentov (z UV-svetlobo in vidno svetlobo (NIR-luminiscenca) za primerjave značilnosti papirja, zaščitnih barv, črnil in drugih barv, štampiljčnih odtisov ter zbrisanih ali zbledelih elementov dokumenta);
  • preiskave spremenjene vsebine dokumentov (iskanje spremenjenih, dodanih, prekritih in brisanih zapisov ter razbiranje prvotnega zapisa);
  • magnetne lastnosti tiskovin (ugotavljanje prisotnosti zaščitnih elementov ali enotnosti tonerja pri izpisih laserskih tiskalnikov z vizualizacijo);
  • preiskave izpisov brizgalnih tiskalnikov (na podlagi sledi, ki nastanejo pri prehajanju papirja skozi tiskalnik, barve črnila, smeri tiskanja in napak).


Oddelek za kemijske preiskave

 1. Preliminarni test na kokain s kobaltovim tiocianatom
 2. Preliminarni test na alkaloide z Betrandovim reagentom
 3. Preliminarni test na opijate in fenetilamine z Marquisovim reagentom
 4. Preliminarni test na triptamine z Ehrlichovim reagentom
 5. Preliminarno testiranje prepovedanih drog
 6. Identifikacija rastline konoplje in njenih produktov z GC-MS
 7. Kvantitativno določanje heroina z GC-MS – metoda z izotopsko označenim internim standardom heroina
 8. Identifikacija neznanih drog, njihovih stranskih produktov in primesi z metodo CG-MS
 9. Analiza požarnih ostankov in hlapov vnetljivih snovi z metodo SPME – GC-MS
 10. Analiza vnetljivih tekočin z metodo GC-MS
 11. Pregled, opis, tehtanje in vzorčenje prepovedanih drog


Oddelek za biološke preiskave

 1. Ugotavljanje identitete osebe z analizo lokusov STR in amelogeninskega gena
 • Priprava vzorcev:
  • predpriprava in čiščenje kosti ali zob
  • mletje kosti ali zob
  • izrezovanje celic z lasersko mikrodisekcijo
  • priprava vzorcev za določanje koncentracije in pomnoževanje z napravo Qiagility
  • priprava vzorcev za določanje koncentracije in pomnoževanje z robotskim sistemom Janus
 • Izolacija DNK:
  • izolacija DNK z metodo Chelex
  • izolacija DNK z organsko metodo
  • izolacija DNK s kompletom QIAamp Investigator Kit
  • izolacija DNK iz kosti ali zob
  • avtomatska izolacija DNK z napravo EZ1®ADVANCED XL
 • PCR v realnem času:
  • določanje koncentracije DNK z napravo ABI 7500 in kompletom Quantifiler® Trio DNA
 • Pomnoževanje DNK (PCR):
  • pomnoževanje DNK s kompletom AmpFISTR® NGMTM
  • pomnoževanje DNK s kompletom AmpFISTR® NGMTM SElect Express
 • Kapilarna elektroforeza:
  • ločevanje in detekcija fragmentov DNK z genetskim analizatorjem ABI 3500
 • Analiza DNK:
  • analiza pomnoženih fragmentov DNK s programom GeneMapper ID-X
 1. Identifikacijski testi za ugotavljanje serološkega izvora bioloških sledi na podlagi naslednjih tehnik in parametrov:
  • kemijski test za ugotavljanje krvi na podlagi hemoglobina;
  • imunokromatografski test za ugotavljanje človeške krvi na osnovi protiteles proti človeškemu hemoglobinu;
  • barvni kemijski test za ugotavljanje semenske tekočine na osnovi kisle fosfataze;
  • imunokromatografski test za ugotavljanje semenske tekočine humanega izvora na osnovi protiteles;
  • barvni kemijski test za ugotavljanje sline na osnovi alfa amilaze;
  • imunokromatografski test za ugotavljanje RSID sline.


Oddelek za fizikalne preiskave

 1. Analiza delčkov po streljanju s SEM-EDX
 2. Primerjava sledi obuval
 3. Preiskava tekstilnih vlaken:
  • preliminarna preiskava na osnovi naslednjih tehnik in parametrov:
   • izločitev tistih tekstilnih vlaken iz vzorca spornih kontaktnih mikrosledi, ki se po najočitnejših morfoloških značilnostih (barva, konfiguracija v prostoru), vidnih z uporabo stereomikroskopa, ne razlikujejo od primerjalnih tekstilnih vlaken;
  • primerjalna preiskava na osnovi naslednjih tehnik in parametrov:
   • ugotavljanje enakosti morfoloških značilnosti spornih in primerjalnih tekstilnih vlaken z uporabo primerjalnega mikroskopa;
  • UV-VIS mikroskopska spektrofotometrija na osnovi naslednjih tehnik in parametrov:
   • spremljanje vrednosti transmitance (% T) ali absorbance (AU) v odvisnosti od dolžine v definiranem območju od 240 do 760 nm. Rezultat meritve je v obliki UV-VIS spektra.
 1. Balistične preiskave izstrelkov