Akreditirane metode zagotavljajo tehnično veljavnost rezultata ter nepristranskost in kompetentnost osebja. Natančen obseg akreditirane dejavnosti laboratorija je razviden v prilogi k akreditacijski listini.

Akreditirane metode Nacionalnega forenzičnega laboratorija

Oddelek za daktiloskopijo

1. Izzivanje sledi papilarnih linij z reagentom DFO

2. Izzivanje prstnih sledi z ninhidrinom

3. Izzivanje prstnih sledi s cianoakrilatnimi estri

4. Primerjava prstnih sledi in prstnih odtisov

Oddelek za preiskave dokumentov NAC/CNAC

5. Metoda preiskave rokopisa

6. Metoda preiskave podpisa

7. Metoda preiskave dokumentov na podlagi naslednjih tehnik in parametrov:

 • nedestruktivne preiskave papirja (preverjanje vizualnih lastnosti papirja v vidni svetlobi in z različnimi svetlobnimi viri – UV-, IR-absorbcija in refleksija, IR-luminiscenca, stranska osvetlitev in presvetlitev), preverjanje zaščitnih elementov varnostnega papirja, potiska in fizičnih lastnosti (raztrganin, prepogibanj ali sledi orodja – rezanja, žlebljenja, perforiranja itd.) ter primerjave navedenih lastnosti;
 • NIR-absorpcija in refleksija pri preiskavah dokumentov (primerjava značilnosti črnil in barv, ugotavljanje dodanih elementov, pregled sledi mehanskega in kemičnega brisanja podatkov ter pregled zaščitnih elementov);
 • preiskava tipkopisov (ugotavljanje, ali je zapis tipkopis, in določanje osnovnih značilnosti pisalnih strojev (mehanski, električni), preverjanje enotnosti zapisa, ugotavljanje individualnih značilnosti tipkopisa in branje vsebine s traku);
 • preiskave križanja linij (križanje tekočih črnil, ki se slabo vpijajo v papir, s črnili, ki se ne vpijajo (na primer kemični svinčnik s tonerjem ali zapisom električnega pisalnega stroja));
 • preiskave latentnih sledi (v stranski svetlobi in z elektrostatskim izzivanjem);
 • preiskave štampiljk in štampiljčnih odtisov (ugotavljanje, ali je odtis odtisnjen s štampiljko, primerjava splošnih in individualnih značilnosti štampiljke);
 • prepoznavanje tehnik tiska (vizualni pregled, mikroskopska preiskava, pregled z različnimi osvetlitvami);
 • izzivanje luminiscence pri preiskavah dokumentov (z UV-svetlobo in vidno svetlobo (NIR-luminiscenca) za primerjave značilnosti papirja, zaščitnih barv, črnil in drugih barv, štampiljčnih odtisov ter zbrisanih ali zbledelih elementov dokumenta);
 • preiskave spremenjene vsebine dokumentov (iskanje spremenjenih, dodanih, prekritih in brisanih zapisov ter razbiranje prvotnega zapisa);
 • magnetne lastnosti tiskovin (ugotavljanje prisotnosti zaščitnih elementov ali enotnosti tonerja pri izpisih laserskih tiskalnikov z vizualizacijo);
 • preiskave izpisov brizgalnih tiskalnikov (na podlagi sledi, ki nastanejo pri prehajanju papirja skozi tiskalnik, barve črnila, smeri tiskanja in napak).

Oddelek za kemijske preiskave

8. Preliminarni test na kokain s kobaltovim tiocianatom

9. Preliminarni test na alkaloide z Betrandovim reagentom

10. Preliminarni test na opijate in fenetilamine z Marquisovim reagentom

11. Preliminarni test na triptamine z Ehrlichovim reagentom

12. Preliminarno testiranje prepovedanih drog

13. Identifikacija rastline konoplje in njenih produktov z GC-MS

14. Kvantitativno določanje heroina z GC-MS – metoda z izotopsko označenim internim standardom heroina

15. Identifikacija neznanih drog, njihovih stranskih produktov in primesi z metodo CG-MS

16. Analiza požarnih ostankov in hlapov vnetljivih snovi z metodo SPME – GC-MS

17. Analiza vnetljivih tekočin z metodo GC-MS

18. Pregled, opis, tehtanje in vzorčenje prepovedanih drog

Oddelek za biološke preiskave

19. Ugotavljanje identitete osebe z analizo lokusov STR in amelogeninskega gena

Priprava vzorcev:

 • predpriprava in čiščenje kosti ali zob
 • mletje kosti ali zob
 • izrezovanje celic z lasersko mikrodisekcijo
 • priprava vzorcev za določanje koncentracije in pomnoževanje z napravo Qiagility
 • priprava vzorcev za določanje koncentracije in pomnoževanje z robotskim sistemom Janus

Izolacija DNK:

 • izolacija DNK z metodo Chelex
 • izolacija DNK z organsko metodo
 • izolacija DNK s kompletom QIAamp Investigator Kit
 • izolacija DNK iz kosti ali zob
 • avtomatska izolacija DNK z napravo EZ1®ADVANCED XL

PCR v realnem času:

 • določanje koncentracije DNK z napravo ABI 7500 in kompletom Quantifiler® Trio DNA

Pomnoževanje DNK (PCR):

 • pomnoževanje DNK s kompletom AmpFISTR® NGMTM
 • pomnoževanje DNK s kompletom AmpFISTR® NGMTM SElect Express

Kapilarna elektroforeza:

 • ločevanje in detekcija fragmentov DNK z genetskim analizatorjem ABI 3500

Analiza DNK:

 • analiza pomnoženih fragmentov DNK s programom GeneMapper ID-X

20. Identifikacijski testi za ugotavljanje serološkega izvora bioloških sledi na podlagi naslednjih tehnik in parametrov:

 • kemijski test za ugotavljanje krvi na podlagi hemoglobina;
 • imunokromatografski test za ugotavljanje človeške krvi na osnovi protiteles proti človeškemu hemoglobinu;
 • barvni kemijski test za ugotavljanje semenske tekočine na osnovi kisle fosfataze;
 • imunokromatografski test za ugotavljanje semenske tekočine humanega izvora na osnovi protiteles;
 • barvni kemijski test za ugotavljanje sline na osnovi alfa amilaze;
 • imunokromatografski test za ugotavljanje RSID sline.

Oddelek za fizikalne preiskave

21. Analiza delčkov po streljanju s SEM-EDX

22. Primerjava sledi obuval

23. Preiskava tekstilnih vlaken:

 • preliminarna preiskava na osnovi naslednjih tehnik in parametrov: izločitev tistih tekstilnih vlaken iz vzorca spornih kontaktnih mikrosledi, ki se po najočitnejših morfoloških značilnostih (barva, konfiguracija v prostoru), vidnih z uporabo stereomikroskopa, ne razlikujejo od primerjalnih tekstilnih vlaken;
 • primerjalna preiskava na osnovi naslednjih tehnik in parametrov: ugotavljanje enakosti morfoloških značilnosti spornih in primerjalnih tekstilnih vlaken z uporabo primerjalnega mikroskopa;
 • UV-VIS mikroskopska spektrofotometrija na osnovi naslednjih tehnik in parametrov: spremljanje vrednosti transmitance (% T) ali absorbance (AU) v odvisnosti od dolžine v definiranem območju od 240 do 760 nm. Rezultat meritve je v obliki UV-VIS spektra.