Visoko strokovno znanje zaposlenih v NFL temelji na dolgoletnih izkušnjah, sodelovanju in usposabljanju v forenzičnih laboratorijih v tujini. NFL je naslednik Kriminalistično-tehničnega laboratorija, ki je bil ustanovljen v Ljubljani že leta 1950 na takratnem Ministrstvu za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije.

Strokovnost NFL je tudi mednarodno prepoznana, saj je eden od ustanovnih članov Evropske mreže forenzičnih laboratorijev (ENFSI) in slovenski predstavnik v njej. Vloga ENFSI je zagotavljanje kakovosti ter širjenje strokovnega znanja in dobre prakse forenzičnih preiskav v Evropi. Izvedenci NFL redno sodelujejo v kar trinajstih od skupno 16 delovnih skupin ENFSI.

Zanesljivost preiskav v NFL zagotavljajo:

  • vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti po standardu za preskuševalne in kalibracijske laboratorije ISO/IEC 17025
  • standardizirani postopki
  • strokovno usposobljeno osebje
  • uporaba sodobne in ustrezno vzdrževane analitske opreme
  • notranje kontrole kakovosti dela, neodvisno zunanje ocenjevanje
  • redno sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah (testih usposobljenosti)

Javno priznanje, da NFL kot preizkuševalni laboratorij izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za opravljanje forenzičnih preiskav, je podelitev akreditacije s strani Slovenske akreditacije.