Oddelek za fizikalne preiskave

 • preiskuje sledi orožja, identificira orožje in strelivo, določa strelne razdalje, preiskuje sledi z rok strelcev, testira strelno orožje in strelivo ter protistrelne laminate in stekla, opravlja rekonstrukcije streljanja;
 • preiskuje mehanske sledi in sledi vlomilskih ter drugih orodij, identificira vlomilska orodja, povezuje mehanskih sledi;
 • preiskuje avtomobilska kolesa, žarnice in tahografske vložke ter opravlja identifikacijo vozil po odpadlih delih vozil;
 • preiskuje vzroke požarov, eksplozij in strojelomov, poškodb električnih aparatur in vodnikov, plinskih jeklenk in inštalacij, rekonstruira eksplozivne naprave;
 • vodi zbirke orožja in streliva;
 • vodi zbirko vlomljenih ključavnic;
 • preiskuje steklo in zemljo;
 • izvaja makro in mikro fotografiranje sledi ter tropozno fotografiranje storilcev kaznivih dejanj;
 • izvaja video dokumentiranje;
 • izvaja druge naloge za preiskovanje fizičnih sledi.

Oddelek za kemijske preiskave

 • preiskuje in opravlja identifikacijo organskih in anorganskih snovi;
 • preiskuje sledi in vzroke požarov in eksplozij;
 • opravlja rekonstrukcije odstranjenih oznak z različnih materialov;
 • izvaja iskanje in identifikacijo kemičnih sledi na oblačilih in telesih;
 • vodi zbirke vzorcev mamil, eksplozivov, avtomobilskih lakov in druge zbirke;
 • opravlja druge naloge za preiskovanje kemičnih sledi.

Oddelek za biološke preiskave

 • opravlja serološke preiskave, identificira DNK v bioloških sledeh, preiskuje lase, dlake, živalskih dlake in botanične sledi;
 • preiskuje tekstilna vlakna;
 • vodi zbirko živalskih dlak, semen, lesa in druge zbirke, vodi zbirko brisov ustne sluznice za preiskave DNK, vodi evidenco DNK preiskav;
 • opravlja druge naloge za preiskovanje bioloških sledi.

Oddelek za daktiloskopijo

 • preiskuje in identificira sledi papilarnih linij in sledi obuval;
 • vodi postopek identifikacije oseb;
 • vodi zbirke neidentificiranih sledi papilarnih linij in obuval, vodi centralno daktiloskopsko zbirko;
 • vodi zbirko fotografiranih oseb;
 • opravlja druge naloge za morfološko preiskovanje sledi in identifikacijo oseb.

Oddelek za preiskave dokumentov NAC / CNAC

 • preiskuje rokopise in podpise ter identificira pisce;
 • preiskuje tipkopise, tiskana besedila, besedila, izdelana z računalniško tehnologijo, fotokopije, dokumente, vrednostne papirje, bankovce;
 • rekonstruira vsebino poškodovanih dokumentov, ugotavlja starost besedil, preiskuje črnila in pisalna sredstva;
 • ugotavlja profil pisca z analizo besedil;
 • vodi zbirke dokumentarnih sledi;
 • testira zaščito in razvoj novih javnih listin;
 • sodeluje pri identifikaciji fonetičnih zapisov.