Nacionalni forenzični laboratorij (NFL) je samostojna organizacijska enota Generalne policijske uprave.

Ustanovljen je bil z namenom, da opravlja preiskave materialnih sledi, nastalih pri kaznivih dejanjih ali prekrških, in podaja interpretacije rezultatov preiskav za policijo in pravosodne organe. Izjemoma NFL izvaja tudi preiskave materialnih sledi, ki izvirajo iz civilno-pravnih zadev.

Pri preiskavah uporablja več kot sto različnih metod s področja bioloških, kemijskih, fizikalnih in daktiloskopskih preiskav ter preiskav dokumentov, rokopisov, denarja, fotografij in videoposnetkov. 


Seznam področij preiskav 

Letno NFL opravi forenzične preiskave v približno 10.000 zadevah. Trenutno je edini laboratorij v Sloveniji, ki izvaja forenzične preiskave po akreditiranih postopkih. Ima 70 sistemiziranih delovnih mest, od tega kar 51 izvedencev, 14 pa je tehnikov. Vsi izvedenci, od katerih je 22 sodno zapriseženih, imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo, večina univerzitetno, štirje so doktorji, dva pa magistra znanosti.

NFL pripravlja tudi strokovna navodila za odvzem, zavarovanje, shranjevanje in transport vzorcev (materiala) za preiskavo in usposablja kriminalistične tehnike iz vseh policijskih uprav za strokovno pravilno ravnanje z vzorci (materialom). V zahtevnih primerih sodeluje tudi pri ogledih krajev kaznivih dejanj ali prekrškov ter v hišnih preiskavah. Vodi postopke za ugotavljanje identitete oseb in žrtev množičnih nesreč. Je skrbnik evidence daktiloskopiranih oseb in evidence preiskav DNK. 

Načela in vrednote laboratorija so strokovnost, objektivnost, zanesljivost, odgovornost in sodelovanje.


V laboratoriju je pet oddelkov  (Organigram (v formatu jpg):