Ustrezno strokovno delovanje laboratorija zagotavljamo tudi z izmenjavo znanj, izkušenj ter dobrih praks v okviru projektov in različnih oblik mednarodnega sodelovanja, v katerih NFL aktivno deluje. Z izvajanjem projektov širimo in nadgrajujemo strokovno znanje ter zagotavljamo znatna sredstva za nadgradnjo infrastrukture, tj. opreme, ki ustreza najnovejšim znanstvenim in tehnološkim kriterijem.