• usklajuje zaposlovanje vrhunskih športnikov v policiji ter njihovo vključevanje v promocijo in preventivno dejavnost policije,
  • skrbi za organizacijo in izvedbo državnih prvenstev policije ter sodelovanje zaposlenih v policiji na državnih in mednarodnih policijskih športnih prvenstvih.

 

VRHUNSKI ŠPORTNIKI - POLICISTI

V Oddelku vrhunskih športnikov je sistemiziranih 30 delovnih mest za vrhunske športnike in trenerje, na katera se po Sporazumu o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v državnih organih  začasno zaposlijo vrhunski športniki in trenerji. Zaposlitev se na prosta delovna mesta v Oddelku vrhunskih športnikov omogoči vrhunskim športnikom in trenerjem v skladu z aktualno prednostno listo športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi, o katerih odloči Koordinacijska skupina za zaposlovanje iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za finance, upoštevajoč pogoje zaposlovanja posameznih ministrstev oziroma njihovih organov v sestavi. Zaposleni vrhunski športniki lahko s podaljšanjem statusa vrhunskega športnika mednarodnega ali svetovnega razreda, trenerji pa z vrhunskimi dosežki svojih varovancev – vrhunskih športnikov, ob izpolnjevanju pogodbenih obveznosti svojo začasno zaposlitev podaljšajo.

Status kategoriziranega športnika svetovnega ali mednarodnega razreda metodološko ureja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez. Seznam kategoriziranih športnikov se štirikrat letno posodablja na podlagi:

  • športnih rezultatov, doseženih v posameznem obdobju,
  • kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,
  • predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.

Policija vrhunskim športnikom in trenerjem z zaposlitvijo nudi sistemsko pomoč, omogoča izvajanje programskih zasnov športa na državni ravni, prispeva k širitvi športne kulture ter posredno k dvigu ugleda Policije kot tudi države Slovenije v svetu. Vrhunski športniki - policisti  se aktivno vključujejo v promocijske, preventivne, športne, vzgojno-izobraževalne in druge dejavnosti, ki jih organizirajo policija, zavodi ali druge izobraževalne ustanove.

Vrhunski športniki v policijski uniformi so ambasadorji mnogih preventivnih projektov, med drugim tudi:

Bodi zvezda - Ne meči petard! – Ilka Šuhec 
Bodi zvezda - Ne meči petard! – Peter Prevc 
Bodi zvezda - Ne meči petard! – Tim Gajser 
Bodi zvezda - Ne meči petard! – Tina Maze 

 

ŠPORT V POLICIJI

Oddelek vrhunskih športnikov pripravlja letni program športnih tekmovanj Policije. Cilj programa je aktivno vključevanje zaposlenih v Policiji v športne aktivnosti, omogočiti udeležbo na tekmovanjih tako tistim, ki stremijo k visokim športnim dosežkom kot tudi tistim, ki se športno udejstvujejo zaradi rekreativnih, zdravstvenih ali socioloških razlogov. Program športnih tekmovanj Policije obsega osnovne športne discipline in panoge, ki so blizu policijskemu delu in dobro vplivajo na psihofizično sposobnost udeležencev. Pri izvedbi programa športnih tekmovanj Policije sodeluje Oddelek vrhunskih športnikov s Policijskimi upravami, drugimi državnimi organi, športnimi organizacijami ter policijskimi združenji v Sloveniji in tujini. Tekmovanj po programu z izjemo specifičnih policijskih vsebin se udeležijo tudi zaposleni v Ministrstvu za notranje zadeve, upokojeni policisti ter veterani vojne za Slovenijo.


Državna policijska prvenstva

Osrednja in najbolj množična športna prireditev v Policiji so Policijske igre.   Po raznovrstnosti športnih panog, zastopanosti policijskih enot, ki tekmujejo med seboj in hkrati krepijo timsko pripadnost, so gotovo najbolj priljubljen športni dogodek v Policiji.

Prepoznavna športna prireditev je Pohod razuma, volje in moči - Brajnikov memorial, ki slovi tudi kot najtežja policijska vzdržljivostna preizkušnja psihofizičnih sposobnosti posameznika in preizkus sodelovanja članov v ekipi. Poudarjen timski duh ob psihofizičnih naporih pa je prisoten tudi na Patruljnem teku na smučeh, tekmovanju v bojni pripravljenosti v zimskih razmerah. Tako Brajnikov memorial kot tudi Patruljni tek na smučeh sta tekmovanji, kjer moč, znanje in vzdržljivost med seboj merijo ekipe Policije, Slovenske vojske in Civilne zaščite. Brajnikov memorial poteka v organizaciji Policije, Patruljni tek na smučeh pa organizira Slovenska vojska.

 

Mednarodna policijska prvenstva

Slovenska policija je članica Evropskega policijskega športnega združenja (USPE) in se udeležuje Evropskih policijskih prvenstev. Posamezniki, ki dosegajo najboljše rezultate na državnih policijskih tekmovanjih, postanejo člani policijske reprezentance, ki zastopa slovensko policijo na najvišjem tekmovalnem nivoju.

Evropska športna policijska zveza organizira tudi športne konference in kongrese, kjer se predstavi aktualno stanje športa v policiji in tendence ter opredelijo smernice prihodnjega razvoja športa v policiji in športnih policijskih združenj.