Tematika multikulturnosti ni le v pristojnosti policije, ampak celotne civilne družbe. Policija pri temu sodeluje in se povezovanje z vsemi institucijami in subjekti, ki se ukvarjajo s področjem multikulturnosti, kot tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki večinskega prebivalstva, kot tudi predstavniki multikulturnih skupnosti.

MultikulturaSlednje v policiji izvajamo z policijskim delom v skupnosti. Vizija dela na tem področju je zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem v policijskih postopkih. V ta namen je v Centru za raziskovanje in socialne veščine, za izvedbo strateških in operativnih nalog, umeščeno samostojno delovno področje dela policije v večkulturni družbi in subkulturnimi skupinami.

Za skupno koordinacijo dela na Generalni policijski upravi deluje stalna delovna skupina, ki se sistemsko, na vseh treh nivojih, ukvarja z izvajanjem preventivnih in operativnih nalog na področjih dela policije, kjer so potrebna posebna znanja in pristopi za učinkovito delo policije v večkulturni družbi.