Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
Medsebojni odnosi 18. april 2019
Etika in integriteta 18. april 2019
 

EnakostSpolovOsnovna naloga področja je spodbujanje enakega obravnavanja žensk in moških, izvajanje integracije načela enakosti spolov oziroma usklajevanje posameznih interesov s področja zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških, skrb za spoštovanje raznolikosti, skrb za dobre medsebojne odnose, spremljanje položaja žensk in moških v slovenski policiji in skrb za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Strmimo k enakopravnemu spoštovanju vseh identitet, načina življenja in tradicij. Zato je pojem spoštovanja raznolikosti tesno povezan s strpnostjo in spoštovanjem na eni strani in preprečevanjem diskriminacije na drugi.