EnakostSpolovOsnovna naloga področja je spodbujanje enakega obravnavanja žensk in moških, izvajanje integracije načela enakosti spolov oziroma usklajevanje posameznih interesov s področja zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških, skrb za spoštovanje raznolikosti, skrb za dobre medsebojne odnose, spremljanje položaja žensk in moških v slovenski policiji in skrb za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Strmimo k enakopravnemu spoštovanju vseh identitet, načina življenja in tradicij. Zato je pojem spoštovanja raznolikosti tesno povezan s strpnostjo in spoštovanjem na eni strani in preprečevanjem diskriminacije na drugi.