Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
Enakost spolov 18. april 2019
Etika in integriteta 18. april 2019
 

Odnosi med nami temeljijo na medsebojnem spoštovanju, vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu, dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji. Takim odnosom so tuji pojavi lažne solidarnosti, poniževanja, podcenjevanja in zapostavljanja (Kodeks policijske etike, 2008).

OdnosiUpravljanje konfliktov je sestavni del krepitve dobrih medsebojnih odnosov v Policiji. Želimo, da bi bilo disfunkcionalnih konfliktov čim manj, vendar v praksi vedno temu ni tako. Zavedamo se, da razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja odnosov, omogočajo bolj intenzivno sodelovanje in prinašajo višjo raven kulture v organizaciji, vključno s celo vrsto drugih pozitivnih posledic.

Posebna pozornost policije kot delodajalca je usmerjena na opozarjanje na nesprejemljivost neželenih vedenj in ravnanj, ki žalijo dostojanstvo zaposlenih ter dosledno obravnavno in ukrepanje ob ugotovitvi takšnih neželenih vedenj in ravnanj.