Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
Medsebojni odnosi 18. april 2019
Enakost spolov 18. april 2019
Etika in integriteta 18. april 2019
 

Center za raziskovanje in socialne veščine je pristojen za raziskovalno dejavnost na delovnem področju policije in za sodelovanje z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.

RaziskovanjeRaziskovalna dejavnost v policiji obsega splošne in aplikativne raziskave na ključnih področjih policijskega dela. Poleg lastnega znanstvenega in strokovnega raziskovanja Center za raziskovanje in socialne veščine obravnava prošnje za raziskovanje v policiji, ki jih v Policijsko akademijo pošljejo zainteresirani posamezniki (študenti in raziskovalci) in pravne osebe (izobraževalne organizacije in raziskovalne institucije).

Področje raziskovanja konstantno razvijamo, sklepamo sporazume o sodelovanju z različnimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami (npr. Fakulteto za varnostne vede, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za upravo in Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), izvajamo razvojne aktivnosti, ki so usmerjene v integracijo našega znanja v širši kontekst znanstveno raziskovalne sfere preko Agencije za razvojno in raziskovalno dejavnost RS in se vključujemo v domače in mednarodne aktivnosti, ki koristijo sistemu policije.