Center za raziskovanje in socialne veščine je pristojen za raziskovalno dejavnost na delovnem področju policije in za sodelovanje z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.

RaziskovanjeRaziskovalna dejavnost v policiji obsega splošne in aplikativne raziskave na ključnih področjih. Poleg lastnega znanstvenega in strokovnega raziskovanja Center za raziskovanje in socialne veščine obravnava prošnje za raziskovanje v policiji, ki jih v Policijsko akademijo pošljejo zainteresirani posamezniki (študenti in raziskovalci) in pravne osebe (izobraževalne organizacije in raziskovalne institucije).

Področje raziskovanja konstantno razvijamo, sklepamo sporazume o sodelovanju z različnimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami (npr. Fakulteto za varnostne vede, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za upravo in Inštitut za kriminologijo PFUL), izvajamo razvojne aktivnosti, ki so usmerjene v integracijo našega znanja v širši kontekst znanstveno raziskovalne sfere preko Agencije za razvojno in raziskovalno dejavnost RS in se vključujemo v domače in mednarodne aktivnosti, ki koristijo sistemu policije.