Sorodne objave

 

Logo CepolPoslanstvo

CEPOL* je agencija Evropske unije, ki prek usposabljanja spodbuja evropsko in mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

* CEPOL je okrajšava iz francoskega jezika - College européen de police

Vizija

Cilj agencije CEPOL je postati središče svetovnih razsežnosti in gonilo sprememb pri usposabljanju na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter prispevati k reševanju evropskih in svetovnih varnostnih vprašanj z zbliževanjem organov kazenskega pregona pri izmenjavi dobre prakse, znanja in izkušenj.

Temeljne vrednote

 • Strokovna odličnost
 • Inovativnost
 • Kakovost
 • Odzivnost
 • Popolno spoštovanje temeljnih pravic

Ključne sposobnosti

CEPOL združuje strokovnjake s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, tako da:

 • jim ponuja možnosti osebnega in poklicnega razvoja prek usposabljanj;
 • z učenjem prispeva k reševanju vprašanj, povezanih z evropsko varnostjo;
 • vzpostavlja mreže izobraževalnih inštitutov in strokovnjakov.

Ključna zaveza

Z agencijo CEPOL lahko strokovnjaki širijo svoje znanje in mreženje.

Geslo

CEPOL - izobražuje, uvaja inovacije, motivira


CEPOL na kratko

 1. Kaj je CEPOL?

CEPOL je agencija Evropske unije, namenjena razvijanju, izvajanju in usklajevanju usposabljanj za uradnike organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja.
Od datuma njenih novih zakonskih pooblastil, tj. 1. julija 20161, je uradno ime agencije CEPOL "Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj."

 1. Kje je sedež agencije CEPOL?

Agencija CEPOL ima sedež v Budimpešti na Madžarskem.

Slovenska Nacionalna enota CEPOL je v Policijski akademiji GPU.
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 1. Zakaj je bil CEPOL ustanovljen?

CEPOL prispeva k varnejši Evropi s spodbujanjem sodelovanja in širjenjem znanja med uradniki organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja iz držav članic EU in do neke mere iz tretjih držav, o vprašanjih, ki izhajajo iz prednostnih nalog EU na področju varnosti, zlasti iz političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega kriminala.

 1. Kaj dela CEPOL?

CEPOL povezuje mrežo ustanov držav članic EU za usposabljanje uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja in jih podpira z zagotavljanjem inovativnega in naprednega usposabljanja o prednostnih nalogah na področju varnosti, sodelovanja organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja ter izmenjavo informacij. Da bi zagotovili skupen odziv na najresnejše varnostne grožnje, CEPOL sodeluje tudi z organi EU, mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami.

 1. Kako deluje CEPOL? Kako je oblikovan portfelj usposabljanja?

CEPOL vodi izvršni direktor, ki je odgovoren upravnemu odboru. Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov držav članic EU in Komisije. Predsednik upravnega odbora je predstavnik ene od treh držav članic, ki so skupno pripravile 18 mesečni program Sveta Evropske unije. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat letno. Poleg tega ima CEPOL v vsaki državi članici svoje nacionalne enote za zagotavljanje informacij in pomoči uradnikom organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja, ki želijo sodelovati pri njenih dejavnostih. Nacionalne enote tudi podpirajo delovanje agencije CEPOL.

Letni delovni program agencije je oblikovan na podlagi prispevkov te mreže in drugih deležnikov, zaradi česar so njene dejavnosti aktualne in ciljno usmerjene, zasnovane pa so glede na potrebe držav članic na prednostnih področjih strategije notranje varnosti EU. Poleg tega CEPOL ocenjuje potrebe po usposabljanju za obravnavo prednostnih nalog EU na področju varnosti.

CEPOL si neprestano prizadeva ponujati inovativne in napredne dejavnosti usposabljanja, v katere vključuje ustrezne novosti s področja znanja, raziskav in tehnologije, ter ustvarjati sinergije prek okrepljenega sodelovanja.

Trenutni portfelj agencije CEPOL obsega dejavnosti v predavalnici, spletno učenje (tj. spletni seminarji, spletni moduli, spletna usposabljanja itd.), programe izmenjave, skupni učni načrt, raziskave in znanost.


1 Uredba (EU) št. 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015