Odkar je Slovenija članica Evropske unije, ima mednarodno sodelovanje oz. sodelovanje v različnih mednarodnih oblikah dela na področju policijskega izobraževanja in usposabljanja povsem drugačen pomen.

 

  • Evropska policijska akademija - CEPOL
  • Srednjeevropska policijska akademija - SEPA