Sorodne objave

 

Uprava avtocestne policije (UAP) je bila v začetku leta 2021 ustanovljena z namenom zagotavljanja učinkovitejšega delovanja slovenske policije na avtocestah in hitrih cestah. Promet na slovenskem avtocestnem omrežju se je v zadnjih letih namreč močno povečal, nove okoliščine pa terjajo prilagoditev policijskega dela.

Obmocja enot SEAP 1024Območje dela UAP je celotno omrežje avtocest in hitrih cest v Sloveniji. Sedež uprave je v Postojni.

Naloge

Med najpomembnejšimi nalogami avtocestne policije so:

  • nadzorovanje in urejanje prometa na avtomobilskih in hitrih cestah,
  • ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov,
  • preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj ter njihovih storilcev,
  • preiskovanje prometnih nesreč,
  • opozarjanje pristojnih organov in organizacij na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije ter ukrepanje v skladu s predpisi,
  • sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvajanje predpisanih nalog pri športnih in drugih prireditvah na cestah.

Organiziranost

UAP sestavljajo naslednje organizacijske enote:

 

znak avtocestne policijeKontakt

Uprava avtocestne policije
Kolodvorska 3b
6230 Postojna
01 428 51 60

 

 

 

 

Povezane vsebine

Urejanje in nadzor cestnega prometa

V Postojni 31. marca 2021 uradni začetek delovanja Uprave avtocestne policije

Začasna reorganizacija nekaterih enot avtocestne policije – pojasnilo