Sorodne objave

 

Uprava avtocestne policije (UAP) je bila v začetku leta 2021 ustanovljena z namenom zagotavljanja učinkovitejšega delovanja slovenske policije na avtocestah in hitrih cestah. Promet na slovenskem avtocestnem omrežju se je v zadnjih letih namreč močno povečal, nove okoliščine pa terjajo prilagoditev policijskega dela.

S svojimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi bo lahko avtocestna policija prispevala k večji prometni varnosti, hkrati pa želimo z večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah vplivati na dvig prometne kulture. Pri prometnih nesrečah in drugih interventnih dogodkih bo lahko ta enota hitreje posredovala, odpravljala zastoje ter lažje preprečevala in odkrivala objestno vožnjo in druge kršitve. Poleg tega bo prispevala k boljšemu preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki jih je v zadnjem obdobju čedalje več, in pomagala preprečevati nedovoljene migracije. Pri tem se bo povezovala z ostalimi policijskimi enotami, drugimi organizacijami s področja varnosti cestnega prometa kot tudi z varnostnimi organi sosednjih držav.

Obmocja enot SEAP 1024Območje dela UAP bo celotno omrežje avtocest in hitrih cest v Sloveniji. Sedež uprave bo v Postojni.

Znotraj UAP bo usklajeno delovalo pet specializiranih enot avtocestne policije (SEAP), in sicer Ljubljana, Celje, Maribor, Koper in Novo mesto, ki bodo s stalno prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah pokrivale območja ene ali več policijskih uprav.

SEAP Ljubljana bo predvidoma začela delovati že v letu 2021, začetek delovanja ostalih enot pa je 1. maj 2022.

Najpomembnejše naloge avtocestne policije

 • Nadzorovanje in urejanje prometa na avtomobilskih in hitrih cestah,
 • ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov,
 • preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj ter njihovih storilcev,
 • preiskovanje prometnih nesreč,
 • opozarjanje pristojnih organov in organizacij na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije ter ukrepanje v skladu s predpisi,
 • sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvajanje predpisanih nalog pri športnih in drugih prireditvah na cestah.

Organiziranost

 • Oddelek za operativo
 • Oddelek za upravljanje prometa in meritve s samodejnimi merilnimi sistemi
 • Specializirana enota avtocestne policije Celje*
 • Specializirana enota avtocestne policije Koper*
 • Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana
 • Specializirana enota avtocestne policije Maribor*
 • Specializirana enota avtocestne policije Novo mesto*
     * Opomba: Začetek delovanja je predviden do 1. maja 2022.