Sorodne objave

 

Uprava avtocestne policije (UAP) je bila v začetku leta 2021 ustanovljena z namenom zagotavljanja učinkovitejšega delovanja slovenske policije na avtocestah in hitrih cestah. Promet na slovenskem avtocestnem omrežju se je v zadnjih letih namreč močno povečal, nove okoliščine pa terjajo prilagoditev policijskega dela.

Obmocja enot SEAP 1024Območje dela UAP je celotno omrežje avtocest in hitrih cest v Sloveniji. Sedež uprave je v Postojni.

Naloge

S svojimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi lahko avtocestna policija prispeva k večji prometni varnosti, hkrati pa želimo z večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah vplivati na dvig prometne kulture.

Pri prometnih nesrečah in drugih interventnih dogodkih lahko ta enota hitreje posreduje, odpravlja zastoje ter lažje preprečuje in odkriva objestno vožnjo in druge kršitve. Poleg tega prispeva k boljšemu preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki jih je v zadnjem obdobju čedalje več, in pomaga preprečevati nedovoljene migracije. Pri tem se povezuje z ostalimi policijskimi enotami, drugimi organizacijami s področja varnosti cestnega prometa kot tudi z varnostnimi organi sosednjih držav.

Med najpomembnejšimi nalogami avtocestne policije so:

  • nadzorovanje in urejanje prometa na avtomobilskih in hitrih cestah,
  • ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov,
  • preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj ter njihovih storilcev,
  • preiskovanje prometnih nesreč,
  • opozarjanje pristojnih organov in organizacij na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije ter ukrepanje v skladu s predpisi,
  • sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvajanje predpisanih nalog pri športnih in drugih prireditvah na cestah.

Organiziranost

Znotraj UAP bo po načrtih usklajeno delovalo pet specializiranih enot avtocestne policije (SEAP), in sicer Ljubljana, Celje, Maribor, Koper in Novo mesto, ki bodo s stalno prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah pokrivale območja ene ali več policijskih uprav. UAP sestavljajo naslednje organizacijske enote:

 

znak avtocestne policijeKontakt

Uprava avtocestne policije
Kolodvorska 3b
6230 Postojna
01 428 51 60

Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana
Kompolje (nekdanja cestninska postaja Darsa)
1225 Lukovica
01 428 58 00
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00

Povezane vsebine

Urejanje in nadzor cestnega prometa

V Postojni 31. marca 2021 uradni začetek delovanja Uprave avtocestne policije