Sorodne objave

 

 Poslanstvo
Letalska policijska enota služi ljudem.
Varujemo življenja, osebno varnost in premoženje ljudi z zagotavljanjem operativne helikopterske podpore policijskim enotam,zdravstvenim službam ter službam v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
S podporo tem službam prinašamo njihovemu delu merljivo dodano vrednost, kjerkoli in kadarkoli je to potrebno.

Vizija
Pridobiti zaupanje, prepoznavnost in ugled enote znotraj policije in v javnosti.
Posodobiti in poenotiti floto.
Zagotoviti enakomernejšo dostopnost naših storitev po Sloveniji.

 Vrednote
Varnost, kvaliteta, profesionalnost, učinkovitost, ekonomičnost, timsko delo, solidarnost.

Kratka zgodovina

1967 ... Ustanovitev enote in prvi helikopter

Začetek delovanja letalske enote, ko takratna milica dobi v uporabo prvi helikopter. To je bil trisedežni helikopter s klasičnim batnim motorjem, Agusta Bell AB 47/J-2A (v enoti poimenovan ''burduš''). Zaradi dokaj omejenih zmogljivosti tega helikopterja so bile njegove naloge sprva omejene predvsem na nadzor cestnega prometa in patruljiranje. Kljub temu je ta helikopter že leta 1968 prvič sodeloval pri reševanju v gorah. Iz uporabe je bil umaknjen spomladi leta 1984, danes pa je shranjen v prostorih Letalske policijske enote (LPE).

 

 

 


1972 ... Drugi helikopter

Nakup helikopterja Agusta Bell AB-206 Jet Ranger. Helikopter je bil zmogljivejši od prejšnjega, zaradi česar se je razširila dejavnost enote. V poznejših letih je enota dobila še pet takšnih helikopterjev, od katerih se dva še danes uporabljata, predvsem za manj zahtevne policijske naloge in za osnovno usposabljanje pilotov ter posadk LPE. Poleg tega se helikopter lahko opremi tudi z videonadzornim sistemom LEO 400.

 1978 ... "Medico" helikopter

Nakup helikopterja Agusta A-109A. Helikopter je bil leta 1986 preurejen izključno za prevoz bolnikov in ponesrečencev. Za takratni čas je bil helikopter prava mala leteča ambulanta, z opremo za prenosni inkubator in opremo za vzdrževanje oz. ohranjanje življenjskih funkcij. V uporabi je bil do leta 1998, nato pa je bil prodan.

 

 

1980 ... Agusta Bell AB-212

Za takratne čase največji helikopter LPE. Zaradi tega je imel in še ima pomembno vlogo pri prevozih tovora in oseb na težje dostopna območja. Helikopter je bil v letu 2006 popolnoma obnovljen, tako da se danes z njim opravljajo vse naloge, ki jih izvaja enota.

 1980 ... Hangar

V zgodovini LPE je zelo pomembno leto 1980, ko se je vselila v sodoben hangar na letališču Ljubljana. Do takrat enota ni imela svojih prostorov. Leta 1998 pa je bila zgrajena nova stavba, kjer ima sedež enota tudi danes.

 

 

1987 ... Agusta Bell AB-412

Nakup večnamenskega helikopterja Agusta Bell AB-412, ki je po videzu in zmogljivostih zelo podoben helikopterju AB-212. Helikopter je bil pred leti popolnoma obnovljen in posodobljen, tako da se lahko uporablja tako za policijske kot humanitarne namene

 

 

2005 ... Agusta A-109 Power

Nakup novega helikopterja, predvsem za nadzor državne meje ter za reševanje in iskanje. Opremljen je z opremo, ki omogoča tako letenje v slabših meteoroloških pogojih kot tudi letenje ponoči z uporabo očal za nočno gledanje.
2007 ... Eurocopter EC-135 P2+

Septembra 2007 je enota prejela v uporabo nov helikopter EC-135 P2+, ki je namenjen predvsem nadzoru schengenske meje. Zato je ta helikopter opremljen tudi s sodobno in kvalitetno opremo.

 
Naloge

Dosedanja praksa je pokazala mnogostransko uporabnost policijskega helikopterja pri delu policije, reševalnih in drugih organizacij. Manevrske sposobnosti helikopterja omogočajo hiter in neposreden dostop na kraj dogajanja, prevoz ljudi, opreme, pregled nad prostorom itd.

Helikopterji so postali nenadomestljivi pri urejanju in nadzorovanju cestnega prometa, zasledovanju storilcev kaznivih dejanj, nadzoru državne meje in reševanju ob naravnih nesrečah in nesrečah v gorah, pri prevozu dojenčkov v inkubatorjih, hudo bolnih in poškodovanih, pri odkrivanju in gašenju požarov na prostem, gradnji žičnic, planinskih koč, pri postavljanju oddajnikov in daljnovodov. Nešteto je primerov, ko so lahko helikopterji učinkovito priskočili na pomoč in rešili dragoceno življenje ali preprečili hujše posledice.

Naloge enote lahko združimo v naslednje sklope:

 • policijske operativne naloge (nadzor cestnega prometa, in državne meje, zavarovanje prireditev, iskanje storilcev kaznivih dejanj ...),
 • humanitarne naloge ter iskanje in reševanje (reševanje v gorah, nujna helikopterska medicinska pomoč, prevozi bolnikov in ponesrečencev, prevozi dojenčkov v inkubatorju ...),
 • uporaba helikopterja za potrebe drugih državnih organov,
 • naloge v okviru lastne dejavnosti (prevozi tovorov, snemanje iz zraka ...),
 • usposabljanje (usposabljanje za osebja LPE, policije in ostalih, ki sodelujejo pri nalogah s helikopterjem)

Letalska policijska enota vsako leto opravi približno 1500-2000 ur letenja s helikopterji, večino pri izvajanju policijskih nalog in nalog v sistemu zaščite in reševanja.Osebje
Letalska policijska enota je notranja organizacijska enota Uprave za policijske specialnosti v Generalni policijski upravi. Notranje se enota deli na oddelek pilotov, letalsko-tehnični oddelek in oddelek brezpilotnih zrakoplovov. Trenutno je v LPE zaposlenih 40 delavcev, od tega 37 uniformiranih policistov - večina je pilotov in tehnikov letalcev, ki imajo visokospecializirano znanje.

V enoti je zaposlenih 21 pilotov. Večina pilotov samostojno opravlja določene policijske naloge, ki se med sabo razlikujejo po težavnosti. Štiri posadke sodelujejo pri vsakodnevnem opravljanju helikopterske nujne medicinske pomoči, tri pa pri gorskem reševanju. Te naloge se opravljajo "na klic", zato morajo biti posadke dobro usposobljene, ker časa za pripravo na let praktično ni, za natančno lokacijo pristanka pa posadka pogosto izve šele, ko je že v zraku. Pri opravljanju nalog z veččlansko posadko so bolj izkušeni piloti vodje helikopterja, mlajši pa v vlogi kopilotov pridobivajo dragocene izkušnje.

Poleg pilotov je v enoti zaposlenih tudi 15 tehnikov letalcev, ki skrbijo za brezhibno delovanje helikopterjev in opreme, poleg tega pa tudi aktivno sodelujejo kot člani letalskih posadk pri nekaterih policijskih in humanitarnih nalogah.

Enota deluje iz baze na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Občasno se helikopterji s posadko premestijo tudi na druge lokacije, od koder so do predvidenega območja delovanja tako oddaljeni le nekaj minut. 

 

Projekti, financirani s strani Evropske unije


2007

 • nakup helikopterja EC-135
 • nakup nove in zamenjava stare opreme za nadzor državne meje
 • usposabljanje pilotov za nočno letenje v pogojih slabe vidljivosti

 

2008

 • nakup nove in zamenjava stare opreme za nadzor državne meje:
  • oprema za prenos slike iz helikopterja na zemljo
  • oprema za nočno letenje za helikopter AB-412
  • TETRA za policijske helikopterje
 • usposabljanje za nočno letenje z NVG opremo

 

2009

 • usposabljanje posadk na kameri s prenosom slike, za postopke v sili in na simulatorju letenja

 

2010

 • zamenjava amortizirane terminalne informacijske opreme na meji

 

2011

 • vzdrževanje helikopterja EC-135 in vgradnja sistema TETRA

 

2012

 • vzdrževanje helikopterja EC_135

 

2013

 • nabava nove in nadgradnja stare opreme za nadzor državne meje in opreme za preprečevanje tihotapljenja prepovedanih snovi in orožja
 • vzdrževanje helikopterja EC-135