Specialna enota izvaja naloge na področju protiteroristične dejavnosti in opravlja zahtevnejše operativne naloge policije, ki so povezane z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi in pri katerih se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti ter uporaba posebnih znanj in veščin.

Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področju zagotavljanja psihološke in socialne pomoči policistom. 


Organiziranost

 • Oddelek za operativno delovanje

  Zagotavlja neposredno operativno in interventno izvajanje nalog na področjih:

  • ekstremnih oblik nasilja,
  • terorizma,
  • ugrabitev,
  • zajetij talcev,
  • drugih varnostnih dogodkov z visoko stopnjo ogroženosti sodelujočih. 
 • Oddelek za operativno podporo

  Opravlja naloge na področjih:

  • strokovne in logistične podpore policistom specialne enote pri izvajanju operativnih nalog SE,
  • usposabljanja in izpopolnjevanja. 
 • Oddelek za protibombno zaščito

  Opravlja naloge na področjih:

  • operativnega interventnega in neposrednega izvajanja nalog protibombne zaščite, pirotehničnih in protibombnih pregledov ter bombnih preiskav;
  • izdelave strokovnih mnenj;
  • hrambe in skladiščenja zaseženih eksplozivnih sredstev in snovi ter njihovega strokovnega uničevanjaZačetek sedemdesetih let predstavlja mejnik v ustanavljanju specialnih enot po svetu, ko splošne policijske enote s svojo izurjenostjo in opremljenostjo niso bile več kos razraščajočemu terorizmu.

Specialna enota je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna razreševati najzahtevnejše varnostne naloge.

Njeni pripadniki se usposabljajo za izvajanje nalog z najvišjo stopnjo tveganja. Pri tem pa težijo k zagotavljanju visoke stopnje varnosti morebitnih nedolžnih in lastne varnosti.

Rojstvo prve enote, ki je imela nalogo razreševanja najzahtevnejših varnostnih nalog, sega v leto 1973 in je povezano z vdorom teroristične skupine na območje takratne Jugoslavije ter pobojem izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Munchnu leta 1972.

Na svoji razvojni poti, ki jo opredeljujejo predvsem različne notranje organizacijske vpetosti v okviru ministrstva za notranje zadeve in policije ter njena preimenovanja, je ostala njena temeljna naloga nespremenjena.

Pripadniki specialne enote sodelujejo z drugimi policijskimi enotami pri izvedbi najzahtevnejših varnostnih nalog - akcij in pri izvedbi različnih usposabljanj.