Proces usposabljanj pripadnikov specialne enote je kontinuiran in poteka od  izpolnitve pogojev za delo v specialni enoti do prekinitve delovnega razmerja v specialni enoti. 

usposabljanje SE

Programi usposabljanja se glede na zahtevnost in vsebinsko opredeljenost delijo na:

  • uvodno
  • osnovno specialistično
  • nadaljevalno specialistično 

Programi se realizirajo po predmetnih področjih, ki zajemajo:

  • taktiko delovanja specialnih enot,
  • oborožitev z vajami streljanja,
  • splošno in specialno telesna pripravo,
  • splošna usposabljanja in
  • psihološko pripravo.