Naloge, ki jih opravlja postaja mejne policije

 • Varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi,
 • opravlja mejno kontrolo na mejnih prehodih, preprečuje nedovoljene migracije, protipravno prenašanje orožja in mamil ter različne oblike kriminala,
 • nadzoruje gibanje in zadrževanje oseb na območju mejnega prehoda,
 • izdaja odločbe na prvi stopnji v zvezi z gibanjem in zadrževanjem oseb na območju mejnega prehoda,
 • opravlja naloge za varovanje državne meje, ugotavlja mejne incidente in druge kršitve državne meje,
 • nadzoruje spoštovanje predpisov, ki urejajo gibanje in prebivanje tujcev,
 • izvaja in nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo režim na morju,
 • izvaja določene varnostne ukrepe na letališčih,
 • izvaja policijske naloge za varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi na železnici,
 • ugotavlja in preprečuje kršitve predpisov o varovanju okolja in ukrepa v skladu s pooblastili,
 • zagotavlja pravilno pisarniško poslovanje, pravilni vnos podatkov v centralno vodene računalniške evidence in osveževanje evidenc na policijski postaji,
 • na svojem delovnem področju sodeluje z obmejnimi varnostnimi organi sosednjih držav,
 • opravlja naloge prekrškovnega organa,
 • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.


Povezane vsebine

Nadzor državne meje

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji