Slovenija je razdeljena na 8 policijskih uprav, ki na regijski ravni skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja. Vodijo jih direktorji, ki jih imenuje in razrešuje generalni direktor policije.


PU NG PU KP PU KP PU KR PU LJ PU NM PU NM PU CE PU CE PU MB PU MS slo-map2011

 

IZBERITE POLICIJSKO UPRAVO:      Organigram