Sorodne objave

 

Zima in z njo povezane nevšečnosti na naših cestah se počasi poslavljajo. Razmere za vožnjo so veliko ugodnejše kot še pred kratkim, ko smo se srečevali z mrazom, sneženjem in poledenelimi ter spolzkimi cestami. Umikanje tovrstnih razmer toplejšemu vremenu, boljšim voznim razmeram je povezano s povečanjem števila "ranljivejših" udeležencev v cestnem prometu. Na naših cestah se bo povečalo število kolesarjev, voznikov koles z motorjem, motornih koles in drugih.

Prometno varnostna situacija v prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila ugodna. Navedeno potrjujejo tudi statistični podatki. Glede na lansko leto, se je število smrtnih žrtev med udeleženci v cestnem prometu zmanjšalo za 29 %. Ravno tako je spodbuden podatek o posledicah med telesno poškodovanimi, saj so poškodbe med udeleženci v prometnih nesreča vedno blažje, na kar ima nedvomno vpliv več dejavnikov (elementi pasivne varnosti, cestna infrastruktura, itd.).


Prometne nesreče in posledice v januarju in februarju po letih
tabela-pn1* Podatki za obdobje leta 2003 so začasni.


Situacija je bila glede na nastale posledice izredno ugodna predvsem v mesecu februarju. V februarju so slovenske ceste zahtevale 8 življenj. Da je bilo stanje dejansko ugodno, nam potrdi tudi primerjava o številu smrtnih žrtev v mesecu februarju od leta 1975 do danes. Podobna je bila situacija v letih 1985 in 1999 ko je bilo število umrlih najmanjše v zadnjih treh desetletjih, vendar je bilo žrtev vedno več kot 10. Vzroke za takšno stanje je brez temeljite raziskave težko pojasniti. Nekaj jih lahko pripišemo različnim dejavnikom, kot so vremenski pogoji z obilnejšim sneženjem in s tem posredno nižjim hitrostim ter redkejšo udeležbo v prometu, času zimskih počitnic (gostota prometa), ipd.


Mrtvi v mesecu februarju po letih
graf-pn1


Glede na vpliv, ki ga prinaša otoplitev in nove vozne razmere
vsem udeležencem ob prehodu v pomladne vozne razmere svetujemo naslednje:

  • vozila je potrebno preventivno pregledati, še zlasti priporočamo pregled na pooblaščenih servisih ali tehničnih pregledih;
  • hitrost in način vožnje je potrebno prilagoditi prometnim razmeram, ki bodo v tem obdobju spremenjene. V večji meri kot prej se bodo namreč na cesti pričeli pojavljati kolesarji, vozniki koles z motorji in motornih koles. Promet bo zato spet gostejši, čas potovanja pa se bo verjetno podaljšal, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju poti;
  • ugodne razmere za vožnjo naj voznike ne zavedejo. Večina voznikov namreč v takšnih razmerah zmotno pridobi lažen občutek varnosti in temu primerno tudi vozi. Vendar pa varnost ni odvisna zgolj od ravnanja voznika samega, ampak je soodvisna od ravnanja drugih;
  • vsi vozniki naj zato upoštevajo pravila defenzivne vožnje, med vožnjo naj bodo strpni, odgovorni ter pazljivi;
  • zlasti opozarjamo voznike koles z motorjem in motornih koles, da v tem prvem obdobju, ko se znova privajajo na vožnjo in ponovno spoznavajo lastnosti svojih vozil, prilagodijo hitrost in način vožnje svojim sposobnostim ter lastnostim ceste;
  • pri vožnji naj dosledno uporabljajo čelade ter druga zaščitna sredstva, saj slednja v primeru prometnih nesreč bistveno omilijo posledice;
  • v prometu se bodo pogosteje pojavljali tudi pešci, zato naj bodo vozniki pozorni tudi na njih. Opozarjamo pa tudi pešce, da naj bodo pazljivi, dosledno naj upoštevajo cestno prometne predpise in naj s svojimi ravnanji ne izzivajo nevarnih situacij in prometnih nesreč.


Mnenja smo, da nam bo ob upoštevanju naših nasvetov, v sodelovanju z vsemi, ki se pojavljajo v prometu, uspelo varnost na naših cestah zadržati na dokaj sprejemljivem nivoju, ceste pa napraviti bolj prijazne svojim uporabnikom.


Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet