Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 10. 2020

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.338 6.156 2.182
uniformirani policisti: 5.690 4.701 989
       neuniformirani policisti: 1.558 1.257 301
       ostali delavci policije: 1.090 198 892
Število policistov: 7.248 5.958 1.290
Število kriminalistov: 982 796 186
Število pripadnikov Specialne enote: 88 86 2
Število prebivalcev na policista: 289,75 352,49 1.628,00
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,51 28,37 6,14
uniformirani policisti: 27,09 22,38 4,71
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,68 3,79 0,89
Povprečna starost: 43,2 43,4 42,5
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 169 132 37
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.332 1.775 557
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.384 1.081 303
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.177 3.109 1.068
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 276 59 217