MagTatjanaBobnar gdp

Mag. Tatjana Bobnar, rojena leta 1969, je v policiji zaposlena od leta 1993.

Po študiju se je zaposlila na takratni Upravi za notranje zadeve v Ljubljani, in sicer v uradu kriminalistične policije kot kriminalistka na področju splošne kriminalitete. Bila je vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto. Po dolgoletnem delu v kriminalistični službi je na Policijski upravi Ljubljana postala vodja službe za operativno podporo, nato pa pomočnica direktorja Policijske uprave Ljubljana. Na tem delovnem mestu je spoznala razsežnosti delovanja vseh policijskih enot na območju največje policijske uprave v državi.

Leta 2007 je postala pomočnica direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, kjer so bile njene glavne naloge oziroma področje dela reševanje sistemsko pravnih zadev, sodelovanje pri nastajanju pravnih aktov s področja dela kriminalistične policije, kazenska zakonika, zakona o kazenskem postopku, zakona o prekrških, sodelovanje policije z državnim tožilstvom.

Z odliko je magistrirala s področja kazenskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, s svojimi referati pa sodelovala na številnih usposabljanjih, posvetih, seminarjih, mednarodnih konferencah, je soavtorica komentarja zakona o nalogah in pooblastilih policije in soavtorica številnih priročnikov s področja dela policije. Je tudi vodja supervizorka več delovnih skupin, med drugim s področja policijskega dela v skupnosti, upravljanja konfliktov in mediacije, psihološke pomoči in podpore v policiji, odbora za etiko in integriteto v policiji. Je predsednica programskega sveta Policijske akademije, podpredsednica programskega sveta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, predavateljica na Višji policijski šoli in nosilka predmeta Kazensko pravo ter podpredsednica Sveta za policijsko pravo in pooblastila.

Februarja 2009 je bila imenovana za namestnico generalnega direktorja policije, s 5. oktobrom 2018 pa za vršilko dolžnosti generalnega direktorja policije.

Funkcijo generalne direktorice policije je prevzela 12. decembra 2018.