Sorodne objave

 

Rok za prijave na zadnji razpis se je iztekel 30. septembra 2019.

Razpis za kandidate za policiste nadzornike državne meje do nadaljnjega ne bo objavljen!

Imaš srednjo splošno ali strokovno izobrazbo (V. stopnjo) in veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije, si državljan Slovenije in imaš ustrezne psihofizične sposobnosti?

Če si poleg tega želiš dinamičnega, nikoli dolgočasnega delovnika in te zanima zlasti razgibano delo na terenu in na prostem, potem je delo policista - nadzornika državne meje morda pravo zate.

Skrb za varovanje državne meje je odgovorna naloga

Mejni policiji pripada skoraj tretjina zaposlenih v slovenski policiji, ta pa obenem tvori majhen, a še kako pomemben delež več sto tisočih evropskih mejnih policistov, ki prebivalcem Evropske unije zagotavljajo mir in varnost. To je tudi naloga policistov - nadzornikov državne meje. Skrb za varovanje meje je velika odgovornost, tudi v luči aktualnega povečevanja migracijskih pritiskov. Vendar ne gre zgolj za nadzor nad prehajanjem meje ter preprečevanje nedovoljenih migracij in drugih oblik kriminalitete. Varovanje skupnih meja je pomemben dejavnik zagotavljanja varnostnih interesov unije oz. schengenskega prostora.

Spremljaj objave prostih delovnih mest

Redno spremljaj objave prostih delovnih mest v Policiji. Predvidoma na začetku vsakega leta objavimo tudi razpis, s katerim k sodelovanju vabimo večje število kandidatov za policiste - nadzornike državne meje.

policist ndm 2018 vodoravnaPrijava na razpis – prvi korak do službe

Šele po objavi razpisa lahko zainteresirani pošljete prijavo. Prijava naj vsebuje vse zahtevane informacije in priloge. Iz objavljenega razpisa so vsakič razvidni pogoji, ki jih je treba izpolnjevati. V razpisu je naveden tudi naslov, kam, kako in v kakšnem roku je treba poslati prijavo.

Dijaki zadnjih letnikov, ki do konca razpisnega roka še ne izpolnijo pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe (V. stopnja izobrazbe) ali vozniškega izpita B-kategorije, imajo običajno možnost, da dokazilo o izpolnjevanju pogoja pošljejo naknadno. 

Če si torej zdrav, dobro telesno pripravljen ter vzdržljiv za fizične napore in če izpolnjuješ tudi vse formalne pogoje, si dobrodošel.

Kandidate najprej varnostno preverimo in preizkusimo

Kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje, se uvrstijo v izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti:

  • psihološki in zdravniški pregled
  • razgovor z izbirno komisijo
  • varnostno preverjanje

Sledi šestmesečno usposabljanje v Policijski akademiji

Na podlagi doseženih rezultatov sprejmemo odločitev, katerim kandidatom bomo ponudili zaposlitev. Z izbranimi kandidati se najprej sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas (čas usposabljanja), nato se kandidati šest mesecev usposabljajo po programu za varovanje schengenske meje in varovanje objektov. Več o programu usposabljanja: Policijska akademija.

Med usposabljanjem zagotovljena tudi plača

Tako kot kandidati za policiste imajo tudi kandidati za policiste – nadzornike državne meje v času usposabljanja (torej v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas) zagotovljeno prejemanje pripravniške plače.

Po končanem usposabljanju nudimo zaposlitev za nedoločen čas

Po uspešno zaključenem usposabljanju se s kandidati za policiste - nadzornike državne meje predvidoma sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija. Delo se opravlja na območju predvidenih policijskih uprav.

informativni danZa več informacij vabljen na naslednji informativni dan v Policijsko akademijo

Za vse, ki želite izvedeti več o možnostih za zaposlitev in delo v policiji, vsako leto februarja organiziramo informativni dan v Policijski akademiji. Namenjen je dijakom srednjih strokovnih šol ali gimnazij in tistim, ki so katero koli od teh šol že končali.

Udeležencem predstavimo delo policista in zahtevane pogoje za sprejem v policijo, potek prijave na razpis in izbirni postopek, preizkus telesnih zmogljivosti, zdravstvene in psihofizične zahteve, druge kriterije za izbor, šolanje v akademiji in študijski program.

Obiskovalci si lahko ob tem ogledajo učilnice, borilnico, nastanitveni objekt, knjižnico, strelišče in druge prostore, z veseljem pa jim odgovorimo tudi na vsa dodatna vprašanja.

Povezane vsebine

Pogoji za zaposlitev kandidatov za policiste

Izbirni postopek za zaposlitev kandidatov za policiste

Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji

Priprava na preizkus telesnih zmogljivosti v okviru izbirnega postopka za zaposlitev v policiji - priporočila

Objave prostih delovnih mest 

Zgibanka: Zaposlovanje in šolanje v policiji 

 

 

 * Izrazi, ki so v zgornjem besedilu zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.