• Varnost in družbena samozaščita (katalog ob zvezni razstavi), Ljubljana 1981
 • Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije, 1941-1944, Ljubljana, 1985 (zbiranje in oprema fotografij s podatki za zbornik)
 • Muzej organov za notranje zadeve, elaborat na 3. stopnji kazenskopravnih zadev pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, objavljeno v Reviji za kriminologijo in kriminalistiko, Ljubljana 1990
 • 30 let v službi ljudstva, Varnost, 1974
 • Kriminalistični muzej, Varnost, 1975
 • Denarništvo v NOB, Varnost, 1975
 • Smernice razvoja muzeja ONZ SR Slovenije, Varnost, 1976
 • Novi pravilnik o delu muzeja ONZ, Varnost, 1983
 • Predstavitev zbirk v Tacnu ob 40-letnici ONZ, Varnost, 1984
 • Razstava Varnostne službe v uspešnem boju s kontrarevolucionarno dejavnostjo 1945-1950, Varnost, 1985
 • Prostorska problematika, ki se stopnjuje v muzeju ONZ, Varnost, 1985
 • Priprave za zbiranje gradiva o Narodni zaščiti, Varnost, 1986
 • Razstava o zvezah v ONZ od 1940 do 1952, Varnost, 1987
 • Razstava 20 let kadetske šole za miličnike, Varnost, 1987
 • Otvoritev spominske sobe v vojašnici v Sežani, Varnost, 1987
 • 40 let Godbe milice, Varnost, 1988
 • Razstava ob 45-letnici OZNE za Slovenijo, Varnost, 1989
 • Človeka nikar! - Aktivnosti policije v boju za samostojno in demokratično Slovenijo, prva razstava o desetdnevni vojni za celo Slovenijo, Varnost, 1996
 • Delovanje likovne sekcije v SPŠ (Srednja policijska šola), Varnost, 1996
 • Likovna razstava sodelavca Romana Jelerčiča, Varnost, 1996
 • 30 let Srednje policijske šole, Varnost, 1997
 • Ob odhodu sodelavca Romana Jelerčiča v pokoj - predstavitev likovnih del, Varnost, 1998
 • Petdeset let organiziranega šolanja službenih psov - ob postavitvi razstave, Varnost, 1999
 • Muzej organov za notranje zadeve včeraj, danes, jutri, zbornik s posvetovanja, ki ga je organizirala Visoka policijsko-varnostna šola, Bled 2001
 • Muzej organov za notranje zadeve včeraj danes, jutri - kritika na današnji pogled vodstva policije, ARGO (časopis slovenskih muzejev), 2002
 • Od kadetnice do srednje policijske šole, zgodovinski oris, prispevek za brošuro Tacenska leta 1967-2002
 • Razvoj šolanja v organih za notranje zadeve, prispevek za Šolsko kroniko Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana 2005
 • Kazenska zakonodaja v Sloveniji, prispevek za katalog razstave Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani z naslovom Kolo nasilja, Ljubljana 2004
 • Prijava javne prireditve in shoda nekoč in danes, prispevek za katalog razstave Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani z naslovom Družabno življenje, Ljubljana 2005
 • Muzeologija v policijskih ustanovah, zborovanje slovenskega muzejskega društva, Portorož , 20. - 22. oktobra 2000
 • Otvoritev razstave Muzeja slovenske policije (22. junij 2005)
 • Otvoritev Muzeja slovenske policije (20. december 2006)
 • Muzej organov za notranje zadeve – katalog in zapiski o zgodovini muzeja, muzejskih predmetih in ljudeh, ki so ga ustvarjali, Ljubljana 2006
 • Kateri so dejavniki strahu pred kriminalom?, seminarska naloga, podiplomski študij, Fakulteta za varnostne vede (FVV) Univerze v Mariboru, 10. 4. 2007
 • Vzroki za neraziskanost kaznivih dejanj, seminarska naloga, podiplomski študij,  FVV, 18. 6. 2007
 • Vpliv tožilstva na delo policije - Kriminalistična policija kot podaljšana roka tožilstva, seminarska naloga, podiplomski študij, FVV, 21. 9. 2007
 • Muzej organov za notranje zadeve včeraj, danes, jutri - Zasnove Kepner-Tregoe procesa, seminarska naloga, podiplomski študij, FVV, 1. 10. 2008
 • Naloge policije pri varovanju kulturne dediščine in preiskovanju kaznivih dejanj, povezanih z umetninami, magistrska naloga, FVV, 23. 1. 2009

 

* Avtorica naštetih prispevkov in publikacij je kustodinja Muzeja slovenske policije Biserka Debeljak