Sorodne objave

 

Poleti ni nič nenavadnega, če temperature v ozračju sežejo čez 30 stopinj Celzija. Medtem ko se lahko ljudje temu prilagodimo, pa to ne velja vedno za hišne živali. Sicer se lahko umaknejo v senco, a svojega kožuha ne morejo sleči. Zato pred odhodom od doma poskrbimo zanje!

v avtuŽivali zaradi različne telesne zgradbe in bioloških lastnosti različno uravnavajo toploto, zato v vročih dneh potrebujejo ustrezno oskrbo. Zagotovite jim primeren prostor v senčni legi, po možnosti v hladnih prostorih. Na razpolago naj imajo svežo in pitno vodo ter hrano.To velja za vse živali, ne samo za pse in mačke, ki jih je kot hišnih ljubljenčkov največ.

Če boste dopust preživeli skupaj s svojimi hišnimi ljubljenčki, pa se je treba zavedati, da Zakon o zaščiti živali določa posebne pogoje za prevoz živali, pri čemer je treba paziti, da ne prevažamo živali, ki niso sposobne za prevoz. Živali, ki jih bomo prevažali s sabo, naj bodo deležne posebne skrbi, kot je zagotovitev ustreznega zračenja, temperature, zadostne količine vode ipd. Če je vaš hišni ljubljenček pes, ga na javnih krajih ne pozabite imeti na povodcu.

Kršitev teh določb pri prevozu kakor tudi pri vsakdanjem ravnanju z živaljo se šteje za mučenje in je kot takšna prekršek, v hujših oblikah pa tudi kaznivo dejanje.

Vsem lastnikom oz. skrbnikom živali svetujemo: 

 • Med dopustom je treba za hišne ljubljenčke zagotoviti popolno in celovito oskrbo, predvsem s svežo vodo in hrano.
 • Če se za dlje časa odpravljate od doma, je treba za živali najti bodisi oskrbo na domu bodisi namestitev v centrih za oskrbo (v t. i. hotelih za male živali ali drugih organizacijah).
 • Med prevozom živali v osebnih vozilih ali drugih transportnih sredstvih jim je treba omogočiti udobno in predvsem varno vožnjo (uporaba transportnih boksov za prevoz živali) in se na trasi potovanja večkrat ustaviti ter živali omogočiti sprostitev.
 • Če skupaj s svojim hišnim ljubljenčkom potujete v druge države, se pozanimajte o dokumentih, ki jih žival potrebuje za prestop državnih meja. Prav tako se je treba pozanimati o nevarnosti kužnih in drugih bolezni na tistem območju.

vodniki03

pes vrvica
 • Pri sprehajanju psov na javnih krajih morajo lastniki oz. skrbniki imeti pse na povodcih.
 • Nevarnega psa morajo njegovi lastniki oz. skrbniki opremiti ne le s povodcem, ampak tudi nagobčnikom. Namestitev nevarnega psa na domu pa mora biti v zaprtem objektu (pesjaku) in tako, da ga ne more zapustiti brez navzočnosti lastnika oz. skrbnika.
 • Lastniki oz. skrbniki eksotičnih živali morajo poskrbeti, da te niso nevarne za okolico, in zanje zagotoviti primerno fizično varstvo.
 

Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, vsak od teh v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih določb tega zakona ima poleg že navedenih služb tudi policija, ki ukrepa ob kršitvah določb. Naloge policije torej so, da po Zakonu o zaščiti živali obravnava prekrške, ki so v njeni pristojnosti, in po Kazenskem zakoniku obravnava kazniva dejanja mučenja živali.

Poleg tega policija sodeluje s pristojnimi veterinarskimi in inšpekcijskimi službami na področju preprečevanja in zatiranja nalezljivih živalskih bolezni ter jim nudi asistenco pri opravljanju njihovih nalog, kadar je to potrebno. Sodeluje tudi z društvi za zaščito živali, kadar gre za neprimeren zakol ali ravnanje z živaljo, in s carino v primeru tihotapljenja živali čez mejo.

pes macka

Statistika kaže, da se najpogostejše kršitve zgodijo na cestah in trgih. Najpogosteje kršitelji:

 • ne zagotovijo fizičnega varstva nevarnih živali;
 • nimajo psa na povodcu;
 • nimajo nevarnega psa na povodcu z nagobčnikom ali zaprtega v boksu;
 • ne zagotovijo vzgoje in šolanja oz. drugih ukrepov in je žival zato nevarna okolici.
 
Poskrbite za lastno varnost in varnost drugih. Naj vam dopust oz. počitnice ostanejo v lepem spominu!