Sorodne objave

 

Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša, saj se vožnja poleti v mnogočem razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta. Večja gostota prometa in raznovrstnost prometnih udeležencev sta poglavitni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami pa sta prehitra oz. neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola.

zastoj ACPoleg vročine in gostejšega prometa oz. zastojev se na cestah v večjem številu pojavijo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij, z različnimi vozniškimi izkušnjami, znanji ter navadami.

Zato policisti vsako leto med 1. junijem in 31. avgustom pripravimo vrsto preventivnih in represivnih ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa tudi v poletnih mesecih.

Poletni meseci so bolj kritični. Na cestah je veliko voznikov, gneča povzroča nejevoljo, svoje naredi še vročina ... Vse to vpliva na manjšo varnost.

Opozorila in nasveti policistov

Vse udeležence v cestnem prometu v tem obdobju posebej opozarjamo:

 • Spremljajte prometne informacije o morebitnih zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah. Informacije o razmerah na državnih cestah na svoji spletni strani objavlja Prometno-informacijski center oz. so dosegljive na telefonski številki 1970 ali 01 518 8 518. Če je le mogoče, se na pot odpravite takrat, ko na cestah ni zastojev, oz. za pot izberite lokalne, regionalne in druge, manj obremenjene cestne povezave. Kdaj je pričakovati večje zgostitve prometa?
 • Pri daljših potovanjih je priporočljivo načrtovati več postankov. Pri tem vozilo dobro prezračite, naredite nekaj razgibalnih vaj ter uživajte osvežilne brezalkoholne pijače. To še zlasti velja, če vozilo ni opremljeno s klimatsko napravo.
 • Poleti se pri voznikih pogosteje pojavi tudi utrujenost, ki je posledica sončne svetlobe in segrevanja avtomobila med vožnjo. Utrujenosti ali morebitnih prvih znakov slabega počutja ne gre podcenjevati, saj se znakov velikokrat zavemo prepozno, ko smo že vpleteni v prometno nesrečo. Najpogosteje se utrujenost pojavi med 1. in 6. uro zjutraj ter med 14. in 16. uro popoldne. Na pot se zato vedno odpravite spočiti, če postanete med vožnjo utrujeni, pa se čimprej ustavite in si odpočijte. Če jemljete zdravila, jih ne pozabite vzeti s sabo. Upoštevajte tudi, da je lahko vožnja pod vplivom psihoaktivnih zdravil zelo nevarna.
 • Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vseh "sedem smrtnih grehov" na avtocesti je izjemno nevarnih za vse udeležence v cestnem prometu! Vozniki bi morali zato dosledno upoštevati posebna pravila, ki veljajo za vožnjo po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila.
 • Alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi bistveno vplivajo na varno in zanesljivo udeležbo v cestnem prometu. Zato vozite trezni!
 • Prilagodite hitrost svoje vožnje ne le veljavnim omejitvam, temveč tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter lastnostim in stanju ceste.
 • Pri vožnji poskušajte predvideti dogajanje na cesti in ravnanja drugih, da se lahko nanje pravočasno pripravite. Posebej izpostavljamo pomen zadostne varnostne razdalje, na katero smo vozniki žal vse premalo pozorni. 
 • Med samo vožnjo bodite popolnoma zbrani ter pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilu odložite na čas, ko boste vozilo ustavili. Kadar voziš, ne uporabljaj telefona!
 • V bližini naselij in v naseljih morate spoštovati hitrostne omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa upoštevajte, da imajo pešci prednost, in jim omogočite varno prečkanje cestišča. Vozniki, pazite na pešce!
 • Za poletje so značilna tudi pogosta neurja s točo. Žal nekateri neodgovorni vozniki ob neurju na avtocesti svoja vozila še vedno ustavljajo v predorih, na odstavnih pasovih, obračajo ali celo izstopajo iz vozil in podobno. S tem ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč. Vožnja ob neurju in toči
 • Pokličite policijo na interventno telefonsko številko 113, če v prometu opazite alkoholiziranega ali utrujenega voznika ali voznika, ki s svojim ravnanjem na drug način ogroža varen potek prometa. Policisti bomo zoper takšnega voznika ustrezno ukrepali in s tem zagotovili varnost drugih udeležencev in njega samega. Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna!
 • Vsem voznikom še svetujemo, naj poskrbijo tudi za varnost svojega premoženja, da njihovo vozilo na parkirišču ali počivališču ne bo postalo tarča tatov in vlomilcev. Tatvine na avtocestnih počivališčih
 • Otrok, starejših oseb ali oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, se ne sme puščati v zaprtih in zaklenjenih vozilih na vročini, saj je to zanje lahko smrtno nevarno!

 

Aktivnosti policistov

Načrtovane aktivnosti policije, s katerimi želimo zagotoviti varnost v cestnem prometu med turistično sezono, so predvsem naslednje:

 • Policisti bomo v tem času prisotni na vseh kritičnih odsekih, kjer so nesreče najpogostejše, kot tudi ob npr. zastojih, kjer bomo pomagali udeležencem cestnega prometa ter v skladu s svojimi pristojnostmi in infrastrukturnimi zmožnostmi poskušali zagotavljati čim večjo pretočnost prometa. Prisotni bomo tudi na vzporednih cestah, kjer promet ni tako gost, izstopajo pa zaradi posledic prometnih nesreč.
 • Nadzori prometa bodo usmerjeni predvsem v neprilagojeno hitrost, psihofizično stanje voznikov in agresivno vožnjo, policisti pa bomo zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov dosledno ukrepali. Zlasti sistematično bomo nadzirali večkratne kršitelje cestnoprometnih predpisov,
 • Hitrost bomo nadzirali po t. i. metodologiji Promil, na avtocestnem omrežju z vozili, v katerih je vgrajen videonadzorni sistem, pa tudi s pomočjo tahografov.
 • Zoper tiste, ki prehitevajo, vozijo vzvratno ali mimo po odstavnih pasovih oziroma prehitevalnih pasovih, kljub prometnemu znaku, ki prehitevanje prepoveduje (npr. na voziščih avtocest), bomo dosledno ukrepali.
 • Dosledno bomo ukrepali tudi zoper voznike tovornih ali drugih vozil, ki zaradi počasne vožnje, nižje od največje dovoljene hitrosti, za seboj ustvarjajo kolone vozil in se na prvem primernem kraju ne umaknejo, ki nepravilno parkirajo tovorna vozila in ne upoštevajo določb odredbe o omejitvi prometa.
 • Izvajali bomo tudi nadzore nad vozniki enoslednih motornih vozil, v bližini večjih prireditev (npr. na motozborih, kopališčih ipd.) pa poostrene nadzore alkoholiziranosti. Vožnja pod vplivom alkohola je namreč v poletnih mesecih skoraj tako pogost dejavnik prometnih nesreč kot decembra.


Vsem želimo srečno vožnjo ter prijetne, predvsem pa varne poletne dni!

Foto: Igor zaplatil /Delo