Občasno kljub vsem izvedenim preventivnim ukrepom posameznikom ali skupinam uspe izzvati nerede, zaradi katerih je potrebno ukrepanje policistov. Da bi bila čim bolj zagotovljena Vaša varnost, upoštevajte naslednje:

  • policisti imajo zakonsko dolžnost preprečevati in odkrivati kazniva dejanja in prekrške ter odkrivati in prijemati njihove storilce
  • policisti morajo vzpostaviti javni red, kadar je kršen, pri tem pa smejo uporabiti tudi zakonsko predpisana prisilna sredstva
  • ob morebitnem posredovanju policistov ste se dolžni podrejati njihovim ukazom in zahtevam
  • nespoštovanje ukazov policistov ima lahko znake prekrška ali v določenih primerih celo kaznivega dejanja, za katerega boste odgovarjali
  • če niste neposredno vpleteni v kršitev javnega reda, se poskušajte umakniti ali čim bolj oddaljiti od mesta nereda, da ne boste ovirali posredovanja policistov

 

Kadar je pričakovati izgrede, tudi policija uporablja dodatno zaščitno opremo.