Na športno prireditev se odpravite pravočasno in ne prihajajte pod vplivom alkohola!

  • spremljajte redna sporočila, posredovana preko medijev, o ukrepih organizatorja za vzdrževanje reda in miru ter varnosti prometa v zvezi s prireditvijo
  • pravočasno si nabavite vstopnico za športno prireditev, saj vam brez nje ne bo dovoljen vstop v športni objekt (na stadion, v dvorano, na hipodrom ipd.)
  • izogibajte se nakupu vstopnic na t.i. "črnem trgu" in njihovi preprodaji
  • na športno prireditev se odpravite pravočasno, saj pogosto tik pred začetkom prireditve nastaja gneča pri vhodih
  • na športno prireditev ne prihajajte pod vplivom alkohola, niti ne prinašajte alkoholnih pijač
  • na športno prireditev ne prinašajte orožja, nevarnih predmetov, pirotehničnih in drugih sredstev, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena varnost športnikov in gledalcev
  • zaradi zagotavljanja varnosti ob vstopu na stadion ste lahko pregledani in foto ali video nadzorovani
  • če se le da, za prihod na športno prireditev uporabljajte sredstva javnega prevoza


jrm
Za varnost udeležencev do mesta prireditve skrbi policija in ne organizator prireditve.