Sorodne objave

 

Medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, pojavi se lahko povsod.

4

Nekatera nasilna ravnanja so direktna in hitreje, lažje vidna, prepoznavna (npr. pretepanje, brcanje, verbalno zmerjanje in žaljenje ...). Nasilje pa je lahko tudi prikrito, indirektno (npr. obrekovanje, namerno izločanje iz skupine, manipuliranje s prijateljstvi ...).

Lahko gre za enkratno nasilno ravnanje, običajno pa se nasilje dogaja dalj časa.

Otroka oziroma mladostnika lahko ustrahuje, trpinči en nasilnež, lahko pa se nanj "spravi" cela skupina nasilnih vrstnikov.


Pojavnih oblik nasilja nad vrstniki je veliko.

Kje se dogaja nasilje nad vrstniki?

Dogaja se v osnovnih šolah, srednjih šolah, zavodih, mladinskih domovih, tudi že v vrtcih in v drugih ustanovah in prostorih, namenjenih otrokom in mladostnikom. Dogaja se tudi v okolici šole ali zavoda, na avtobusnih in železniških postajah, na poti v šolo ali iz nje, na šolskih avtobusih ... Dogaja se tudi v domačem okolju, v krogu družine, ko je nasilnež na primer sorojenec. V primerih, ki jih je dosedaj obravnavala policija, pa se je nasilje dogajalo predvsem v okolici osnovnih in srednjih šol ter infrastrukturah javnega prometa, in sicer v času prihoda v šolo ali odhoda iz nje.

Eden od pomembnih krajev izvajanja nasilja je tudi svetovni splet oz. različna družbena omrežja, pri čemer storilci nasilna dejanja praviloma izvajajo od doma. Prav spletno nasilje kot ena od možnih oblik medvrstniškega nasilja je v zadnjem času v porastu. Svetovni splet kot območje brez nadzora je namreč posebna kategorija, kjer se storilci lahko skrijejo za anonimnostjo, za psevdonimni, ali pa si nadenejo lažno identiteto. Najpogosteje  prihaja do zlorab fotografij, pisanj, posnetkov, izvajanja odkritih in prikritih groženj, zlorab identitete, ustvarjanja lažnih "osebnih" profilov. itd.


Več informacij in nasvetov na spletni strani:

Nasilje nad vrstniki