V slovenski policiji že vrsto let razvijamo različne preventivne projekte, v okviru katerih se lahko še bolj poglobljeno posvečamo določenim perečim varnostnim problematikam, iščemo rešitve zanje in preizkušamo nove pristope. Ustvarjamo nove preventivne vsebine, organiziramo dogodke in aktivnosti, se povezujemo z drugimi institucijami, pri tem pa naslavljamo posamične ciljne javnosti, od otrok v vrtcih do dijakov v srednjih šolah, romskih skupnosti, starejših občanov in drugih ranljivih skupin.

 

Aktualni preventivni projekti

skupaj

 

Zaključeni preventivni projekti