Projekt so že nekaj let izvajali na območju Policijske uprave Maribor, kjer so si ga tudi zamislili. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega: poleg učencev so bili zelo zadovoljni tudi starši in učitelji; na internem natečaju policije za izbor najboljše preventivne akcije ali projekta v letu 2006 je prejel prvo nagrado, pozitivno pa so ga ocenili tudi v Ministrstvu za šolstvo in šport, ki so osnovne šole pozvali k sodelovanju. Projekt je namreč namenjen učencem 6. razreda devetletnega šolskega programa.

Junija 2008 smo projekt prvič izvedli na območju celotne Slovenije. Namen projekta je, da otroke seznanimo z varnostno problematiko in samozaščitnim ravnanjem. Poleg tega želimo, da spoznajo delo in poslanstvo policistov v družbi. S projektom želimo ustvariti tudi pozitivno podobo policistov in povečati zaupanje mladih v njihovo delo.

Potek projekta

MladiPolicistiUčence, ki sodelujejo v projektu, v šolah izberejo na podlagi njihovega preteklega dela v preventivnih aktivnostih in lastnega zanimanja za sodelovanje. Učenci v spremstvu učitelja obiščejo policijsko postajo, kjer jih sprejme komandir ali njegov pomočnik. Pojasnijo jim vlogo policije v družbi pri zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja. Na kratko jim predstavijo varnostno problematiko in samozaščitno ravnanje, organiziranost policije in naloge policistov (dežurnih policistov, policistov v patrulji, policistov kriminalistov, vodij policijskih okolišev ...).

Pokažejo jim prostore, opremo in vozila, ki jih policisti uporabljajo pri delu; učenci pa v spomin dobijo majico in kapo z napisom Otrok - policist. Z vodjem policijskega okoliša in učiteljem si ogledajo preventivno delo (svetovanje in opozarjanje, formalni in neformalni razgovor ipd.), nato jim svoje delo predstavijo tudi policisti prometniki (potek prometa v križišču in krožnega prometa, poznavanje prometnih znakov, kontrola prometa ipd.). Na koncu na posameznih policijskih postajah učencem podarijo še nekaj preventivnega materiala, ki ga policisti delijo pri v skupnost usmerjenem policijskem delu. Po treh urah druženja s policisti se učenci skupaj z učiteljem vrnejo v šolo.

Ves čas je poskrbljeno tudi za varnost učencev. Obisk policijske postaje sodi v šolsko dejavnost, zato za varovanje veljajo šolska pravila. Policijsko postajo obiščejo največ po trije učenci hkrati. Učitelj jih ves čas spremlja - od odhoda iz šole do vrnitve v šolo. Učenci niso navzoči pri policijskih aktivnostih, kjer je predvideno represivno ukrepanje. Tudi vodja policijskega okoliša ves čas skrbi, da učenci niso bili ogroženi.


Prispevki: