Sorodne objave

 

Vidnost in navzočnost policistov v okolju sta neposredno povezani z občutkom varnosti. Da bi se temu cilju še bolj približali, izvajamo projekt Mobilna policijska postaja. Gre za novo obliko policijskega dela. Policisti opravljajo delo v lokalni skupnosti s pomočjo mobilne policijske postaje, ki je posebej opremljena za vse vrste policijskega dela.

Pri pripravi projekta smo upoštevali tudi izkušnje drugih držav Evropske unije, predvsem Velike Britanije in Nemčije. Obe državi sta bili za nas zanimivi zaradi različnih vsebin dela. V Veliki Britaniji so mobilne policijske postaje namenjene predvsem operativnemu delu, v Nemčiji pa preventivnemu. Pri nas smo oba pristopa združili, torej je mobilna policijska postaja namenjena tako preventivnemu kot operativnemu delu.

MobilnaPPNajpomembnejši cilj projekta je, da ljudem približamo policijske storitve, kar tudi pomeni, da zagotovimo čim večjo vidnost in navzočnost policistov, zlasti v tistih krajih, kjer ni policijske postaje, vendar pa si prebivalci želijo večjo navzočnost policistov. V turističnih krajih ali pa tam, kjer so zahteve ljudi po navzočnosti in vidnosti policistov res pogoste, je mobilna policijska postaja večkrat prisotna. Policisti tam opravljajo tako preventivne kot tudi  druge splošne policijske naloge, kot so na primer sprejem strank, formalni in neformalni razgovori, zbiranje obvestil in informacij, sprejem kazenskih ovadb in prijav, naznanitev kršitve javnega reda in miru ter svetovanje in usmerjanje ljudi v druge institucije itd. Mobilno postajo uporabljamo tudi za množične javne prireditve, kot so sejmi, večje športne prireditve, odmevnejše nogometne tekme, glasbene ter druge prireditve.

Poleg tega želimo povečati tudi preventivne aktivnosti in omogočiti ljudem, da se seznanijo s samozaščitnimi ukrepi ter tako sami preprečijo, da bi postali žrtve kaznivega dejanja. V vozilu, ki je sistemizirano v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi, imamo tudi različen preventivni in promocijski material.

MobilnaPP03Primarno mobilno policijsko postajo uporabljamo za tiste preventivne naloge policije, ki potekajo na prostem, kot na primer zagotavljanje navzočnosti in vidnosti policistov tam, kjer ljudje izrazijo željo po večji prisotnosti in vidnosti policistov, predstavitev dela policije, sejemske prireditve, izvajanje preventivnih akcij in projektov, razdeljevanje preventivnega gradiva, svetovanje in opozarjanje ter neformalno druženje s prebivalci.

Z mobilno policijsko postajo želimo povečati tudi ekonomičnost, saj policisti veliko nalog, ki jih običajno opravijo na policijski postaji, sedaj opravijo kar v avtomobilu. Tako imajo več časa za delo z ljudmi. Prebivalce vnaprej obveščamo o prisotnosti mobilne policijske postaje. Obveščanje poteka različno, najprimernejša so seveda javna občila, kot so na primer lokalni radio in televizija, lokalni časopisi, pa tudi plakati.

Na podlagi kriterijev, opredeljenih v projektu, smo za poskusno obdobje petih mesecev izbrali policijsko upravo Kranj. Z izvajanjem projekta smo pričeli 1. januarja 2012. Naslednja policijska uprava, ki je dobila mobilno postajo, je bila PU Koper. Mobilna policijska postaja je bila prisotna že na večini policijskih uprav. Projekt se približuje koncu, mobilno policijsko postajo bosta dobili le še Policijska uprava Nova Gorica in Policijska uprava Murska Sobota.


Policija in njena nova oblika dela: mobilna policijska postaja - informacija s predstavitve (4. januar 2012)

Več o projektu v članku revije Varnost, št. 4/2011, z naslovom: Drugačen način dela policije v lokalni skupnosti, Projekt Mobilna policijska postaja