Varnost premoženja

Policisti pogosto obravnavamo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Ker so ljudje, običajno gre za starejše občane, še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo, ne bo odveč nekaj opozoril – v nadaljevanju.

V zadnjih letih se tudi na slovenskih avtocestnih počivališčih povečuje število tatvin, drznih tatvin in ropov (tatvin goriva, gum, tovora, predmetov iz vozil itd.). Tatvine so najpogostejše na relaciji med Italijo in Madžarsko ter Avstrijo in Hrvaško. V policiji zato opozarjamo na posebno previdnost, še posebej ob praznikih, ko se veliko ljudi odpravi na dopust.

Uničevanje spominskih obeležij, klopi, igral na otroških igriščih, dreves in parkov, skrunitev grobov, razbijanje okrasnih plošč na zidovih, razbijanje šip in uličnih svetilk, pisanje po zidovih, prevračanje smetnjakov, uničevanje prometnih in drugih znakov, parkiranih avtomobilov, metanje kamnov na mimovozeča vozila, v okna vlakov, nastavljanje skal na železniške proge ipd.

Tatvine koles so dokaj pogosto kaznivo dejanje. V Sloveniji je ukradenih oziroma prijavljeno pogrešanih letno okoli 3.000 koles. Tatovi tudi niso izbirčni; kradejo vse vrste koles, ne glede na vrednost in znamko. Zanje je najbolj pomembno, da je njihov podvig čim bolj enostaven. Zato vam svetujemo, da raje dobro zavarujete svoje kolo in ne ponujate priložnosti nepridipravom.

Na avtomobilskih sejmih (pa tudi preko oglasov in podjetij za prodajo rabljenih vozil) tako v Sloveniji kot tudi v tujini se pogosto prodajajo ukradena vozila,  predelana ukradena vozila in poškodovana vozila, ki so bila popravljena z deli ukradenih vozil.

Če je vlomilec že vlomil v vaše vozilo, nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledov, ki bi lahko pomagali pri odkritju storilca.

Tatvine in odvzemi motornih vozil ter vlomi v vozila so pogosta kazniva dejanja

Umetnine01_thumb
Vrednost umetniških del, antikvitet in predmetov kulturne dediščine je pogosto zelo velika. Najpogostejša kazniva dejanja, ki jih policisti obravnavamo v zvezi z umetninami, so zato tatvine, tihotapljenje in ponarejanje, nenadzorovana arheološka izkopavanja, vandalizem.