Na Brdu pri Kranju se je danes, 7. aprila, začel dvodnevni posvet na temo nasilja v družini oz. nasilja nad otroki, ki ga letos že desetič organizirata Generalna policijska uprava in Društvo državnih tožilcev Slovenije v sodelovanju s pravosodnim ministrstvom.

Vrsta

Posvet sta danes odprla namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Primož Suknaič. Današnjega odprtja so se udeležili tudi varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in minister za pravosodje Aleš Zalar.

Vsebine vsakoletnega posveta se nanašajo na področje kaznivih dejanj v družini oz. nad otroki, ki jih udeleženci posveta obravnavajo tako s kazenskopravnega kot tudi drugih vidikov, npr. psihološkega in socialnega. Tokrat bodo posebno pozornost posvetili spolni zlorabi otrok.

Bobnar

 Govor mag. Tatjane Bobnar  


Kot je v svojem nagovoru poudarila Bobnarjeva, je "vse preveč otrok, ki doživljajo različne oblike psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja, zanemarjanja, ustrahovanja in izsiljevanja. Preveč je otrok, ki so prikrajšani za radosti otroštva in živijo v nenehnem strahu. Iluzorno je sicer pričakovati, da lahko ta pojav v prihodnosti popolnoma izkoreninimo, vseeno pa si moramo prizadevati, da bo trpinčenih otrok čedalje manj. Tudi z našo pomočjo lahko postane vsakršna oblika zlorabe otrok družbeno nesprejemljiva." 

Suknaic

Predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Primož Suknaič je v svojem nagovoru poudaril pomen sodelovanja med institucijami.


Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal pa je poudarila, da je nasilje nad otroki tema, ki ji na notranjem ministrstvu in v policiji namenjamo veliko pozornosti. "Velikokrat poudarjamo, da žrtve takšnega in drugačnega nasilja v svojem trpljenju ne smejo ostati same. To morajo pri svojem ravnanju upoštevati vse institucije, ki se ukvarjajo z žrtvami oziroma morda celo predstavljajo njihov prvi stik z zunanjim svetom po prestanem nasilju. Nasilje daje občutek nemoči, posameznika osami in izolira od okolice. Ob pomanjkanju pozitivne spodbude od zunaj je zelo pogost odziv žrtev postopno prevzemanje krivde za nasilje nase. Otroci, ki so v odnosu do odraslih zaradi lastne nesamostojnosti in nebogljenosti že a priori v močno neenakopravnem položaju, pa so v nasilnem okolju nedvomno najbolj osamljena bitja na tem svetu. In otrok, ki si na svoja mala ramena naloži breme krivde za nasilje, ki ga povzročajo odrasli, nosi pravzaprav breme celotnega sveta," je še dodala Kresalova.

Kresal

Govor Katarine Kresal  


Na posvetu bodo sodelovali številni strokovnjaki, tožilci, sodniki, odvetniki, policisti in kriminalisti, ki bodo predstavili različne vidike obravnave nasilja nad otroki. Spregovorili bodo o storilcih nasilnih kaznivih dejanj nad otroki, novinarski etiki in zaščiti otrok pred izpostavljanjem v javnosti, medicinskih indikacijah spolnih zlorab otrok, izrekanju ukrepa prepovedi približevanja v primeru nasilja v družini itd. Jutri bodo organizirane tudi štiri delavnice, na katerih bodo strokovnjaki lahko izmenjali svoje bogato znanje in izkušnje.

Zalar

 Posveta se je udeležil tudi minister za pravosodje Aleš Zalar.

PrihodKK

Takšni posveti so odlična priložnost za krepitev sodelovanja med posameznimi institucijami, pristojnimi za obravnavo te problematike. Kot je še poudarila Bobnarjeva, je nasilje nad otroki kompleksen problem, ki ga moramo obravnavati celovito. Kot je dejala, se aktivnosti posameznih institucij med seboj razlikujejo, vendar pa imamo vsi isti cilj, tj. zaščititi otroke.

Cebasek

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik je v svojem nagovoru, ki ga je začela z besedami "v spomin mali Živi in vsem drugim otrokom, žrtvam nasilja v družini", poudarila, da krivdo za to, kar se je zgodilo v številnih primerih nasilja v družini, če je o krivdi sploh smiselno govoriti, nosimo vsi.

 Zvočni posnetek govora dr. Zdenke Čebašek Travnik (mp3) 


Podatki kažejo, da se v zadnjih letih povečuje število kaznivih dejanj nasilja nad otroki. Povečano število prijavljenih kaznivih dejanj vzbuja ambivalenten odnos. Po eni strani je naraščajoče število lahko alarmanten podatek, po drugi strani pa so visoke številke odraz povečanih aktivnosti in prizadevanj policije, žrtvam bolj prijazne in prilagojene zakonodaje ter povečanja občutljivosti in ozaveščenosti ljudi.

Leto Število kazenskih ovadb za kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva
1996 8
1997 6
1998 12
1999 5
2000 12
2001 13
2002 7
2003 14
2004 14
2005 36
2006 21
2007 32
2008 56
2009 48
2010 41

 

Leto Število kazenskih ovadb za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let Število kazenskih ovadb za kaznivo dejanje zanemarjanja otroka in surovega ravnanja
2005 188 242
2006 173 276
2007 203 257
2008 159 336
2009 199 720
2010 244 694

 

Preventivni nasveti policije:

Nasilje v družini

Nasilje med vrstniki

Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na internetu - policija svetuje

Spolno nasilje

Foto: Tamino Petelinšek (STA)