Nasilje nad vrstniki

Osem dijakov v sklopu programa Varni brez nasilja obiskalo Specialno enoto 23. maj 2019