Za novega direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi je bil 6. aprila 2020 imenovan Danijel Lorbek iz vodstva Generalne policijske uprave. Zamenjal je dosedanjega vodjo uprave mag. Srečka Jarca, ki odhaja na delo na Hrvaško za policijskega atašeja.

Primopredaja je bila opravljena ob navzočnosti v. d. generalnega direktorja policije Antona Travnerja, prisostvovali pa so vsi iz vodstva Uprave uniformirane policije kot tudi vodje vseh sektorjev te uprave.

 

IMG 6462

 

Danijel Lorbek je po končani Kadetski šoli za miličnike leta 1988 opravljal dela in naloge policista na Policijski postaji Ljubljana Šiška, Postaji mejne policije Šentilj in Policijskem oddelku Maribor Tabor, kjer je bil tudi vodja varnostnega okoliša. Leta 1993 je bil razporejen na delovno mesto pomočnika komandirja na Policijski postaji Maribor, konec istega leta pa je postal komandir Policijskega oddelka Maribor Tabor. Leta 1996 je prevzel vodenje Policijske postaje Maribor II.

Leta 1998 je bil razporejen na delovno mesto načelnika Urada načelnika Policijske uprave Maribor, leta 2001 pa je postal načelnik Urada uniformirane policije iste uprave. Leta 2004 je prevzel vodenje Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave.

Maja 2009 je prevzel vodenje Policijske uprave Maribor, katere direktor je bil vse do junija 2019, ko je postal svetovalec generalne direktorice policije.

 

IMG_6457.JPG IMG_6460.JPG IMG_6462.JPG